Frågor och svar till presumtiva studenter

Här finns information för dig som är intresserad av att läsa kinesiska.

Jag är antagen till ett kurspaket, behöver jag studera heltid?

Det vi anser är heltidsstudier motsvarar 40 studietimmar per vecka. Våra studenter kan också välja att studera halvtid (20 studietimmar per vecka) eller deltid 25% (10 studietimmar per vecka). Antalet tillfällen där studenten träffar kursläraren är relativt få, vilket innebär att studenterna förväntas fördjupa sig i läromaterialet själva, med hjälp av kursläraren.

Hur ser arbetsbördan ut för en kurs?

Heltidsstudier kräver 40 studietimmar per vecka. Om en kurs består av 15 högskolepoäng och studietakten är 50%, då förväntas studenten fördjupa sig i studiematerialet 20 timmar per vecka för en sådan kurs. Om en kurs består av 7,5 högskolepoäng och studietakten är 25% (och kursen sträcker sig över en termin), då förväntas studenterna spendera 10 timmar per vecka på sina studier. Ifall en kurs består av 7,5 högskolepoäng och studietakten är 50% då förväntas studenterna spendera 20 timmar per vecka på sina studier.

Finns det några kurser eller kurspaket på Högskolan Dalarna som erbjuds på kvällstid?

Vi erbjuder endast kvällskurser för våra absoluta nybörjarkurser (steg 1) och för våra nybörjarkurser (steg 2). Besök www.du.se/kinesiska för en översikt av våra kurser och läroplaner.

Delar ni ut någon form av universitetsexamen i ämnet kinesiska?

Ja, när studenten har blivit godkänd på kursen Kinesiska: Kandidatexamensarbete och har 180 högskolepoäng i ämnet, då kan du ansöka om en kandidatexamen via kinesiskaämnet. Vänligen läs igenom vår detaljerade beskrivning om kandidatexamen i kinesiska på Högskolan Dalarna i följande dokument: How do I proceed towards a bachelor’s degree? (pdf)

Jag är inte svensk medborgare, behöver jag betala för mina studier?

Om du inte är svensk medborgare eller medborgare i något annat EU land, då behöver du betala för dina studier. Mer utförlig information finn på sidan: Application Fees and Tuition Fees

Vilken inlärningsplattform och vilka nätbaserade verktyg använder ni?

Vi använder Zoom för digitala föreläsningar och seminarier och Learn som nätbaserad plattform för inlärning.

Zoom för studenter - instruktioner

Learn - lärplattform 

Hur ser examinationsuppgifterna ut i de olika kurserna?

Vissa kurser avslutas med en tentamen som genomförs online, vissa kurser har muntliga tentamen och vissa kurser har både och. Det finns även ett fåtal kurser som avslutas med en uppsats. För en mer utförlig beskrivning av de olika tentamensformerna, vänligen besök vår hemsida. Där kan du hitta kursplaner och kursbeskrivningar för våra kurser.

Jag har redan studerat kinesiska, påverkar det vilka kurser jag kan ansöka till?

Om du har studerat kinesiska tidigare, då behöver du inte börja med våra absoluta nybörjarkurser. Däremot, för att bevisa dina kunskaper i ämnet, behöver du visa upp dina betyg, eller andra dokument, som visar att du faktiskt har studerat tidigare (det kan till exempel vara ett resultat från ett HSK prov).

Jag kan lite kinesiska, men jag kan inte visa det på något sätt. Jag har inga betyg eller provresultat. Vad kan jag göra?

Du kan skicka ett mejl till amne.kinesiska@du.se för att boka ett placeringsprov, detta placeringsprov genomförs via Zoom. Provet tar ungefär 90 minuter att genomföra.

Är seminarierna/lektionerna som ges online obligatoriska?

Våra distanskurser erbjuder en flexibilitet när det kommer till var du väljer att studera. Däremot träffas vi online för seminarier och föreläsningar. Vilket gör det obligatoriskt att delta.

Är det möjligt att tillgodogöra sig högskolepoäng efter mina studier i Kina?

Ja! Du kan ansöka om överföring av högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Hur ansöker jag till era kurser?

Du ansöker till våra kurser genom www.antagning.se . Sista ansökningsdatum för vårterminen är den 15:e oktober (du kan börja skicka in din ansökan den 15:e september). Sista ansökningsdatum för höstterminen är 15:e april (du kan börja skicka in din ansökan den 15:e mars).

Senast granskad: