Vår forskning - Ryska

Undervisningen i ryska vid Högskolan Dalarna är förankrad i aktuell forskning.

Vår profil är kultur- och identitetsstudier med fokus på 1900-talet och det samtida Ryssland.

Kurser

Vi erbjuder flera unika tematiska kurser där undervisande lärare är aktiva forskare just inom detta kunskapsfält. Flera av dessa kurser kräver inga förkunskaper i ryska. Läs mer under fliken "Kurser i rysk kulturhistoria" till vänster.

Konferenser och symposier

I november 2014 i samarbete med Vitterhetsakademien anordnade vi ett tvärvetenskapligt symposium Neo-Academism and Neo-Conservatism in Contemporary Russian Art, Music and Film: 1989-2014.

I september 2013 i samarbete med Uppsala universitet organiserade vi en internationell konferens Contemporary Russian Utopianism: Geopolitics and Identity.

I oktober 2012 organiserade vi ett uppmärksammat symposium Det sovjetiska arvet och den postsovjetiska ryska identiteten (se Alumntidningen 2, 2012).

För mer information om våra konferenser se "Kalendarium" till vänster.

Samarbete med framstående forskningsmiljöer

Vi har ett väletablerat samarbete med IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Uppsala universitet. Våra studenter är välkomna att delta i IRES seminarier.

Valda publikationer i svensk media

Maria Engström (2014). Den europeiska skönhetens ryska väktareSvenska Dagbladet.

Maria Engström (2014). Nytt kapitel för Putins euroasiatiska drömSvenska Dagbladet.

Maria Engström (2011). Imperiedröm ger luft åt rysk nykonservatism, Svenska Dagbladet.

Senast granskad: