Samverkan - Ryska

Vi samverkar med andra för att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Bred samverkan

Den ryska avdelningen vid Akademin Humaniora och medier har en bred samverkan med det omgivande samhället. Våra medarbetare översätter skönlitteratur, föreläser samt diskuterar frågor om rysk litteratur, kultur och politik i tidningar, tidskrifter och radio.

Valda publikationer i svensk media:

Maria Engström (2014). Den europeiska skönhetens ryska väktareSvenska Dagbladet.

Maria Engström (2014). Nytt kapitel för Putins euroasiatiska drömSvenska Dagbladet.

Maria Engström (2011). Imperiedröm ger luft åt rysk nykonservatism,Svenska Dagbladet.

Vi genomför allt från enskilda evenemang till hela kurser i form av uppdragsutbildning.

Kontakta gärna ämnesföreträdaren Irina Karlsohn om du är intresserad av att diskutera samarbete med oss. Vårt intresseområde omfattar språk, litteratur, kultur och politik.

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder flera kurser som uppdragsutbildning (på svenska och på engelska):

  • Ryska för nybörjare I och II, 15 hp
  • Ryska för nybörjare III, 15 hp
  • Ryska för nybörjare I, 7,5 hp
  • Ryska för nybörjare II, 7,5 hp
  • Ryska för affärslivet I, 7,5 hp 
  • Ryska för affärslivet II, 7,5 hp
  • Det postsovjetiska ryska samhället, 10 hp

Kontakta Olga Mattsson om ni är intresserade av våra uppdragsutbildningar.

Senast granskad: