Ämnesguide: Pedagogik / Lärarutbildning

I den här ämnesguiden finns relevanta resurser för dig som läser pedagogik och lärarutbildning.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Sök artiklar med mera inom pedagogik och utbildning.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Artiklar om pedagogik och utbildning. Fokus på viktiga internationella tidskrifter.
 • En citeringsdatabas med vetenskapliga tidskrifter som innehåller en del historia. Materialet finns till viss del även i Summon, men om man vill se vem som citerar vem, eller vad som citeras mest ska man gå in här.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Databas för språkvetenskaplig och språkrelaterad litteratur.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg.
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • En gemensam sökning i bibliotekets samlade resurser (artiklar och böcker), och en utmärkt söktjänst för den som vill få en överblick över ett ämnesområde.

Hjälp att bedöma tidskrifter med vetenskapliga artiklar

Norska listan
Här kan du söka efter till exempel en tidskrift och se om de anses vara vetenskapliga. I listan har tidskrifterna getts en nivå mellan 0 och 2 där 0 är ej godkända tidskrifter och nivå 2 är de mest prestigefulla publiceringskanalerna. Nivå X ges till tveksamma publiceringskanaler. 

Cabells Predatory Reports
Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade "predatory journals" som anmälts som oseriösa. 

Avhandlingar och uppsatser

DiVA - Högskolan Dalarna
Här kan du söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från Högskolan Dalarna. 

DiVA Portal
Den nationella ingången till DiVA där du kan söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från 50 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner

Swepub
Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Libris
Libris kan vara en smidig ingång för att hitta avhandlingar på ditt ämne. Libris samlar information om böcker, avhandlingar och annat material från bland annat alla svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Uppsök
Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.

Google Scholar
Att söka på svenska i Google Scholar kan vara en bra ingång för att hitta studentarbeten. 

Fler resurser

 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
Senast granskad: