Ämnesguide: Ekonomi

Välkommen till ämnesguiden för ekonomi! Här har vi försökt samla sådant som vi tror kan vara av intresse för dig som studerar eller forskar. Vissa av resurserna är sådana som ligger gratis på Internet, andra är sådana som Högskolans bibliotek prenumererar på.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Här listas några databaser som kan vara bra att söka i när du skall leta efter vetenskapliga texter.

  • en databas som innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden.
  • Search articles in economics.
  • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
  • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tiskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Företagsinformation och regelverk

  • Bolagsinfo med företags- och affärsinformation samt årsredovisningar (klicka på fliken Business).
  • Information om skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext. Tidskrifter i fulltext (Balans, 1975- och Skattenytt 1986-)

Avhandlingar och uppsatser

Här kan du söka efter avhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser som är publicerade vid svenska universitet och högskolor.

  • DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.
  • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
  • Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.
Senast granskad:
Senast granskad: