Ämnesguide: Portugisiska

Välkommen till biblioteks ämnesguide för studier i portugisiska.

Resurser för att hitta böcker och artiklar

Du kan söka efter bl.a. bibliotekets e-böcker, tryckta böcker och tidskriftsartiklar i sökrutan på bibliotekets startsida. Du kan också söka efter böcker och artiklar i följande resurser:

 • DART-Europe
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells – Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • LIBRIS 
  En nationell databas med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna
   Linguistics and Language Behavior Abstracts och Linguistics Database.
 • RCAAP
  Databas innehållande vetenskapliga publikationer från portugisiska institutioner.

Resurser för att hitta studentuppsatser

 • DiVA
  Sök uppsatser från ett flertal svenska högskolor och universitet.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bland annat Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster (lexikon och tesaurus).
 • NE:s ordböcker
  Innehåller bland annat NE:s svensk-portugisisk/portugisisk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok.

Fler resurser

Senast granskad: