Ämnesguide: Fysioterapi

Här hittar du som studerar fysioterapi resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • CINAHL är en databas inriktad på ämnen som vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering med mera.
 • PubMed innehåller material inom medicin, vård, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, biomedicin med mera.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tiskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • PEDro is the Physiotherapy Evidence Database. PEDro is a free database of over 35,000 randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy.
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Cochrane innehåller regelbundet uppdaterade samlingar av evidensbaserade medicinska databaser samt Cochranes databas för systematiska översikter.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Fler resurser

 • Fass
  Läkemedelsinformation.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: