Ämnesguide: Fysioterapi

Här hittar du som studerar fysioterapi resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • PubMed innehåller material inom medicin, vård, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, biomedicin med mera.
 • CINAHL är en databas inriktad på ämnen som vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering med mera.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database. PEDro är en öppet tillgänglig databas med över 60 000 randomiserade studier, systematiska översikter och kliniska riktlinjer inom fysioterapi.
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Cochrane innehåller regelbundet uppdaterade samlingar av evidensbaserade medicinska databaser samt Cochranes databas för systematiska översikter.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Sök litteratur inom idrott och angränsande ämnen.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Fler resurser

 • Fass
  Läkemedelsinformation.

Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), som är den ämnesordslista som används i PubMed. Svensk MeSH görs tillgänglig via Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket och du kan söka på både engelska och svenska bland termerna. Eftersom MeSH ursprungligen är en amerikansk vokabulär saknas ibland termer för begrepp eller företeelser som är specifikt svenska. Alla definitioner finns inte översatta till svenska.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: