Ämnesguide: Audiovisuella medier

I den här ämnesguiden finns relevanta resurser för dig som läser inom ämnesområdet audiovisuella medier.

Vetenskapliga artiklar

 • En databas som innehåller en hel del fulltextmaterial, främst i form av artiklar. Det äldsta materialet är från 1915.
 • Artiklar från tidskriften Journal of the Audio Engineering Society, och från deras konferenser.
 • Innehåller referenser till musiklitteratur från hela världen (från 1967 och framåt).
 • Artikeldatabas som bl a innehåller ca 1200 tidskrifter i fulltext. Material från början av 1900-talet och framåt.
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • en databas som innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden.
 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m.
 • Tidskrifter, konferensrapporter och standarder från IEEE
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Avhandlingar och uppsatser

DiVA - Högskolan Dalarna
Här kan du söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från Högskolan Dalarna. 

DiVA Portal
Den nationella ingången till DiVA där du kan söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från 50 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.

Swepub
Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Libris
Libris kan vara en smidig ingång för att hitta avhandlingar på ditt ämne. Libris samlar information om böcker, avhandlingar och annat material från bland annat alla svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Uppsök
Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.

Film, musik och media

Svenska filminstitutets bibliotek
Samlar litteratur om filmen som industri, konstart och kulturyttring. 

Musik- och teaterbibliotekets länksamling
Samlar en stor mängd musikresurser online, bland annat länkar till resurser med ljudinspelningar och noter.

Filmarkivet
Se kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.

Svensk mediedatabas
Svensk mediedatabas (SMDB) är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.

För att ta del av materialet som hittas via databasen behöver du sitta i biblioteket på högskolans campus i Falun, och du bokar tid genom att kontakta biblioteket: bibinfo@du.se 

Läs gärna mer om hur tjänsten fungerar på Svensk mediedatabas hemsida.

Fler resurser

 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Britannica Academic är ett digitalt uppslagsverk som förutom Encyclopædia Britannica även innehåller Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.
Senast granskad: