Ämnesguide: Maskinteknik och Materialvetenskap

I denna ämnesguide hittar du relevanta resurser inom maskinteknik och materialvetenskap. Navigera sidan genom menyn till vänster. Vill du komma i kontakt med oss på biblioteket finner du kontaktvägarna i rutan Kontaktvägar till höger.

Bibliotekets sökverktyg

Med hjälp av bibliotekets sökverktyg Summon hittar du bibliotekets samlade resurser, såsom vetenskapliga artiklar, böcker, e-böcker, avhandlingar med mera. 

Databaser

 • Teknikrelaterade artiklar i fulltext samt referenser till tekniska tidskrifter och rapporter tillbaka till 1966.
 • Tidskrifter, konferensrapporter och standarder från IEEE
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.

Standarder

 • Data om material och materialstandarder.
 • Innehåller ett urval standarder i fulltext från SIS (Svenska institutet för standarder) mfl. Fler standarder kan läggas till via en fråga till biblioteket bibinfo@du.se.

Uppsatser och avhandlingar

 • DiVA –  Högskolan Dalarna
  DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.
 • DiVA Portal
  Den nationella ingången till DiVA där du hittar forskningspublikationer, avhandlingar och examensarbeten publicerade vid omkring 50 lärosäten och forskningsinstitutioner.
 • Libris
  Gemensam katalog för svenska högskole- och universitetsbibliotek.
 • Swepub
  Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En stor del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Uppsatser.se
  Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.
 • Uppsök (Libris)
  Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Patentdatabaser

 • DOE Patents
  Innehåller patent beviljade av amerikanska Department of Energy (DOE) Office of Scientific and Technical Information (OSTI).
 • Espacenet
  Europeiska patentverkets databas som ger dig tillgång till över 130 miljoner patentdokument.

Ordböcker

När du söker efter vetenskapligt material kommer du att behöva söka på engelska. Länkarna nedan kan hjälpa dig att hitta och översätta lämpliga sökord.

Senast granskad:
Senast granskad: