Ämnesguide: Svenska som andraspråk

Här hittar du som studerar svenska som andraspråk resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

  • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
  • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
  • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
  • Svenska nationella bibliotekskatalogen
  • Sök samtidigt i databaserna: - Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)? (1973 - current) - Linguistics Database
  • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
  • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m. Database for literature on linguistics and literary research etc.
  • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
  • Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk för språk, världens religioner och länder.
Senast granskad:
Senast granskad: