Ämnesguide: Franska

Välkommen till biblioteks ämnesguide för studier i franska.

Resurser för att hitta böcker och artiklar

 • ERIC
  ERIC (Education Resources Information Center) är en databas innehållande forskningspublikationer och information inom utbildning.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells – Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • HAL-SHS
  HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la Société) är en fransk databas bestående av vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • LIBRIS 
  En nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts och Linguistics Database.
 • Scopus
  I Scopus kan man söka vetenskaplig litteratur inom olika ämnesområden. 
 • SUDOC
  Système Universitaire de Dokumentation (SUDOC) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.

Uppslagsverk och ordböcker 

 • Britannica Academic
  Innehåller bland annat Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster (lexikon och tesaurus).
 • NE:s ordböcker
  Innehåller bland annat NE:s svensk-franska/fransk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok.

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

Resurser för att hitta studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

Fler resurser

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
Senast granskad: