Ämnesguide: Franska

Välkommen till biblioteks ämnesguide för studier i franska.

Resurser för att hitta böcker och artiklar

Du kan söka efter bl.a. bibliotekets e-böcker, tryckta böcker och tidskriftsartiklar i sökrutan på bibliotekets startsida. Du kan också söka efter böcker och artiklar i följande resurser:

 • ERIC
  ERIC (Education Resources Information Center) är en databas innehållande forskningspublikationer och information inom utbildning.
 • Gallica
  Fransk digital samling där man bland annat kan hitta gamla böcker i fulltext.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells – Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • HAL-SHS
  HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de la Société) är en fransk söktjänst bestående av vetenskaplig litteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. 
 • JSTOR
  Innehåller bland annat akademiska tidskriftsartiklar och böcker inom olika ämnesområden.
 • LIBRIS 
  En nationell databas med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts och Linguistics Database.
 • ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (i Web of Science)
  Innehåller information om massor av avhandlingar och studentuppsatser från universitet runt om i världen. Tips: du kan begränsa sökningen till "Doctoral" om du bara vill hitta avhandlingar.
 • Scopus
  I Scopus kan man söka vetenskaplig litteratur inom olika ämnesområden. 
 • SUDOC
  SUDOC (Système Universitaire de Dokumentation) är en katalog med information om titlar på franska universitets- och forskningsbibliotek.
 • Thèses.fr
  Databas för att hitta franska doktorsavhandlingar.

Uppslagsverk och ordböcker 

 • Britannica Academic
  Innehåller bland annat Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster (lexikon och tesaurus).
 • NE:s ordböcker
  Innehåller bland annat NE:s svensk-franska/fransk-svenska ordbok och svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok.

      Fler franska ordböcker finns på hylla Fj(x) i biblioteket.

Resurser för att hitta studentuppsatser

 • DiVA
  Sök uppsatser från ett flertal svenska högskolor och universitet.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (via Web of Science)
  Innehåller information om massor av avhandlingar och studentuppsatser från universitet runt om i världen. Tips: du kan begränsa sökningen till "Masters" om du bara vill hitta hitta studentuppsatser.

Fler resurser

 • ALaLettre 
  Information om franska författare samt länkar till en del verk i fulltext. 
Senast granskad: