Ämnesguide: Idrott och hälsa

I den här ämnesguiden finns relevanta resurser för dig som läser idrott och hälsa.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • En gemensam sökning i bibliotekets samlade resurser (artiklar och böcker), och en utmärkt söktjänst för den som vill få en överblick över ett ämnesområde.
 • en databas som innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden.
 • Referensdatabas inom ekonomiområdet. Begränsat antal samtidiga användare.
 • E-tidskrifter inom främst företagsekonomi och ledarskap.
 • Sök litteratur inom idrott och angränsande ämnen.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Brage är ett öppet, gratis arkiv över Norges Idrottshögskolas publikationer.
 • CINAHL är en databas inriktad på ämnen som vård, omvårdnad, sjukgymnastik, rehabilitering med mera.
 • PubMed innehåller material inom medicin, vård, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, biomedicin med mera.
 • Cochrane innehåller regelbundet uppdaterade samlingar av evidensbaserade medicinska databaser samt Cochranes databas för systematiska översikter.

Avhandlingar och uppsatser

DiVA - Högskolan Dalarna
Här kan du söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från Högskolan Dalarna. 

DiVA Portal
Den nationella ingången till DiVA där du kan söka efter studentuppsatser och forskningspublikationer från 50 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.

Swepub
Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.

Libris
Libris kan vara en smidig ingång för att hitta avhandlingar på ditt ämne. Libris samlar information om böcker, avhandlingar och annat material från bland annat alla svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Uppsök
Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.

Statistik

Riksidrottsförbundet – Statistik och forskning

Statistiska centralbyrån – SCB
Sveriges statistikmyndighet där en kan söka efter statistik utifrån exempelvis ämnesområde.

Information om dopning

Lagar inom dopning
Folkhälsomyndigheten. Det finns två typer av regelverk inom dopningsområdet, dels den svenska lagstiftningen, dels idrottens regelverk.

Antidopning Sverige
Riksidrottsförbundets antidopningssidor. Nyheter, dopinglistor och mycket annat.

WADA
World anti-doping Agency.

Dopingjouren
Dopingjouren jobbar med dopningsproblematik utanför idrotten och ger information och svar på frågor kring framförallt dopningsmissbruk. Från Karolinska Universitetssjukhuset.

Senast granskad: