Ämnesguide: Sociologi / Socialt arbete

Nedan finner du en lista på relevanta resurser inom ditt ämnesområde.

Databaser för litteratursökning

 • Sök litteratur om ämnet socialt arbete (inklusive välfärd, socialpolitik). Från år 1979-
 • This database is designed to meet the information needs of the caring professions, and spans the literature of health, social services, psychology, sociology, economics, politics, race relations and education. The database abstracts and indexes over 500 journals, from more than 16 countries.
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • En databas över internationell litteratur inom sociologi och socialt arbete inklusive kulturell- och social strukur, historia och teorier inom sociologin, social psykologin, missbruk pch beroende mm.
 • Sök samtidigt i följande databaser: - Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) (1987 - current) - Sociological Abstracts (1952 - current) - Sociology Database (1985 - current) - Social Services Abstracts (1979 - current)
 • Söker samtidigt i databaserna: - Criminal Justice Database - National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) Abstracts Database
 • Anthropology, economics, political science and sociology - journal articles, books, reviews
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Social Sciences Citation Index är en tvärvetenskaplig databas för främst tidskriftsartiklar inom det samhällsvetenskapliga området. Den är dessutom en del av Web of Science. Den går att använda för såväl ämnessökning som citeringssökning.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Andra resurser

Senast granskad:
Senast granskad: