Ämnesguide: Svenska

Här hittar du som studerar svenska resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • Artiklar om pedagogik och utbildning. Fokus på viktiga internationella tidskrifter.
 • Sök artiklar med mera inom pedagogik och utbildning.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • Sök samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m.
 • Fulltextarkiv över äldre nordisk litteratur, främst skönlitteratur.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Karp
  Fornsvensk lexikalisk databas. 
 • Svenska.se 
  Här kan du söka i Svenska akademiens ordböcker (SAOB, SAOL & SO) samtidigt. 
Senast granskad: