Ämnesguide: Svenska

Här hittar du som studerar svenska resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • Sök samtidigt i databaserna: - Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)? (1973 - current) - Linguistics Database
 • Svenska klassiker i digitala versioner
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m. Database for literature on linguistics and literary research etc.
 • Fulltextarkiv över äldre nordisk litteratur, främst skönlitteratur.
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk för språk, världens religioner och länder.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Karp
  Fornsvensk lexikalisk databas. 
 • Svenska.se 
  Här kan du söka i Svenska akademiens ordböcker (SAOB, SAOL & SO) samtidigt. 
Senast granskad:
Senast granskad: