Ämnesguide: Religion

Här hittar du som studerar religion resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Innehåller artiklar inom religion.
 • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Artikeldatabas som bl a innehåller ca 1200 tidskrifter i fulltext. Material från början av 1900-talet och framåt.
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • PsycINFO är en databas där du hittar material om psykologi, beteendevetenskap och närliggande ämnen.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tiskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • Religiösa texter
 • Kristna klassiska böcker.
 • Arkiv med onlineböcker om religion, mytologi, folklore och esoterism.
 • Samling av webbsidor relaterade till religion
 • Britannica Academic är ett digitalt uppslagsverk som förutom Encyclopædia Britannica även innehåller Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.
 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • Öppet tillgänligt digitalt teologiskt arkiv.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Fler resurser

Senast granskad:
Senast granskad: