Ämnesguide: Datateknik

I denna ämnesguide hittar du relevanta resurser inom datateknik. Navigera sidan genom menyn till vänster. Vill du komma i kontakt med oss på biblioteket finner du kontaktvägarna i rutan Kontaktvägar till höger.

Bibliotekets sökverktyg

Med hjälp av bibliotekets sökverktyg Summon hittar du bibliotekets samlade resurser, såsom vetenskapliga artiklar, böcker, e-böcker, avhandlingar med mera. 

Databaser

 • Databas och sökmotor med fokus på datavetenskap och informatik.
 • Teknikrelaterade artiklar i fulltext samt referenser till tekniska tidskrifter och rapporter tillbaka till 1966.
 • Tidskrifter, konferensrapporter och standarder från IEEE
 • En samling e-böcker inom datavetenskap. Två särskilda samlingar om artificiell intelligens och bioinformatik ingår.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Uppsatser och avhandlingar

 • DiVA –  Högskolan Dalarna
  DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.
 • DiVA Portal
  Den nationella ingången till DiVA där du hittar forskningspublikationer, avhandlingar och examensarbeten publicerade vid omkring 50 lärosäten och forskningsinstitutioner.
 • Libris
  Gemensam katalog för svenska högskole- och universitetsbibliotek.
 • Swepub
  Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En stor del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Uppsatser.se
  Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.
 • Uppsök (Libris)
  Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

E-böcker

Fler resurser

Nedan listas fler resurser som kan vara relevanta för dig som student inom datateknik.

 • DBLP
  DBLP är en bibliografisk databas som bland annat innehåller referenser till ett stort antal artiklar från datavetenskapliga tidskrifter. 
 • arXiv
  En fritt tillgänglig databas med flera olika ämnesområden, bland annat datavetenskap.
 • Integritetsskyddsmyndigheten
  Integritetsskyddsmyndigheten hette tidigare Datainspektionen och arbetar för att värna om enskilda individers integritet och att personuppgifter ska hanteras på rätt sätt. 
 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  DIGG arbetar med att främja digitaliseringen inom offentlig förvaltning.
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
  SCB är en statlig myndighet som ansvarar för officiell och statlig statistik.
Senast granskad:
Senast granskad: