Ämnesguide: Historia

Här hittar du som studerar historia resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • En citeringsdatabas med vetenskapliga tidskrifter som innehåller en del historia. Materialet finns till viss del även i Summon, men om man vill se vem som citerar vem, eller vad som citeras mest ska man gå in här.
 • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
 • Artikeldatabas som bl a innehåller ca 1200 tidskrifter i fulltext. Material från början av 1900-talet och framåt.
 • Medicinhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren.
 • Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010.
 • Sök litteratur inom sociologi och relaterade ämnen inom social- och beteendevetenskap. Från år 1952-
 • Sök efter referenser till artiklar i svenska tidningar och tidskrifter.
 • Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och tidskrifter, samt även från nyhetskällor från andra länder.
 • KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Fler resurser

Demografiska databasen är en särskild enhet vid Umeå universitet. De producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen.

En statistikserie från SCB. Denna serie innehåller längre tidsserier av äldre statistik från 1700-talet och framåt inom olika ämnesområden, såsom till exempel befolkning, väderlek, lantmäteri, jordbruk och utrikeshandel.

En portal för historisk statistisk inom olika ämnesområden.

Sök i Riksarkivets arkiv och databaser.

Arkivmaterial i form av ljud och bild.

Arkivcentrum Dalarna är ett näringslivsarkiv som förvarar och vårdar handlingar från företag, organisationer och enskilda personer i Dalarna.

Svenskt filmarkiv.

Hos Lantmäteriet finns mer än en miljon historiska kartor, från år 1628 och framåt.

Senast granskad:
Senast granskad: