Ämnesguide: Engelska

Välkommen till biblioteks ämnesguide för studier i engelska.

Resurser för att hitta böcker och artiklar

Du kan söka efter bl.a. bibliotekets e-böcker, tryckta böcker och tidskriftsartiklar i sökrutan på bibliotekets startsida. Du kan också söka efter böcker och artiklar i följande resurser:

 • DART-Europe 
  Avhandlingar i fulltext från olika universitet i Europa.
 • ERIC
  ERIC (Education Resources Information Center) är en databas innehållande forskningspublikationer och information inom utbildning.
 • EThOS
  Hitta doktorsavhandlingar från universitet i Storbritannien. För tillgång till fulltexter krävs det att man registrerar sig på deras webbplats.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells – Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • JSTOR
  Innehåller akademiska tidskrifter och böcker inom olika ämnesområden.
 • LIBRIS 
  En nationell databas med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för att hitta språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts och Linguistics Database.
 • ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (i Web of Science)
  Innehåller information om massor av avhandlingar och studentuppsatser från universitet runt om i världen. Tips: du kan begränsa sökningen till "Doctoral" om du bara vill hitta avhandlingar.
 • Scopus
  I Scopus kan man söka vetenskaplig litteratur inom olika ämnesområden. 
 • WorldCat
  Katalog bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bland annat Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster (lexikon och tesaurus).
 • NE:s ordböcker
  Innehåller bland annat NE:s svensk-engelsk/engelsk-svenska ordbok.
 • Oxford Reference
  Databasen består av ordböcker och uppslagsverk, bland annat Concise Oxford Companion to the English Language, The Oxford Companion to English Literature och The Oxford Dictionary of Literary Terms.

      Fler engelska ordböcker finns på hylla Fe(x) i biblioteket.

Resurser för att hitta studentuppsatser

 • DiVA
  Sök uppsatser från ett flertal svenska högskolor och universitet.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • ProQuest Dissertations & Theses Citation Index (via Web of Science)
  Innehåller information om massor av avhandlingar och studentuppsatser från universitet runt om i världen. Tips: du kan begränsa sökningen till "Masters" om du bara vill hitta hitta studentuppsatser.

Fler resurser

 • CELT
  Irländsk historia, litteratur och politik.
 • Romantic Circles
  Website devoted to the study of literature and culture of the Romantic period.
Senast granskad: