Ämnesguide: Kinesiska

Välkommen till biblioteks ämnesguide för studier i kinesiska.

Resurser för att hitta böcker och artiklar

Du kan söka efter bl.a. bibliotekets e-böcker, tryckta böcker och tidskriftsartiklar i sökrutan på bibliotekets startsida. Du kan också söka efter böcker och artiklar i följande resurser:

 • CALIS
  CALIS (China Academic Library and Information System) är en gemensam katalog för akademiska bibliotek i Kina.
 • Google Scholar
  OBS: söktjänsten innehåller inte bara vetenskaplig litteratur utan också många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du bör därför granska att källorna är vetenskapliga och att artiklarna inte är från tidskrifter som listas i Cabells – Predatory Reports. För att få tillgång till artiklar i fulltext i biblioteks tidskriftsprenumerationer måste du aktivera en bibliotekslänk (Se Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar).
 • LIBRIS
  En nationell databas med information om titlar på svenska bibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts och Linguistics Database.
 • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  Databas innehållande avhandlingar och examensarbeten från Taiwan. Vissa titlar är tillgängliga i fulltext (för fulltextåtkomst krävs registrering).
 • Taiwan ebook (database)
  En samling av fritt tillgängliga e-böcker på kinesiska, tillgängliggjorda av nationalbiblioteket i Taiwan.
 • WorldCat
  Katalog bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bland annat Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster (lexikon och tesaurus).

      Fler kinesiska ordböcker finns i biblioteket - hylla Fva(x).

Resurser för att hitta studentuppsatser 

 • DiVA
  Sök uppsatser från ett flertal svenska högskolor och universitet.
 • Uppsök
  Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Fler resurser

 • China Studies 
  Sammanställd av The Chinese University Library of Hong Kong.
 • DACHS
  DACHS (Digital archive for Chinese studies) innehåller resurser på internet för kinesiska studier, med speciellt fokus inom sociala och politiska ämnen. 
Senast granskad: