Ämnesguide: Tyska

Här hittar du som studerar tyska resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

  • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m. Database for literature on linguistics and literary research etc.
  • Sök samtidigt i databaserna: - Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)? (1973 - current) - Linguistics Database
  • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
  • Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL).
  • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
  • Svenska nationella bibliotekskatalogen
  • Den äldsta producenten av "fria" böcker på Internet. Det gäller böcker som inte längre täcks av upphovsrätt
  • Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk för språk, världens religioner och länder.
  • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tiskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Uppslagsverk och ordböcker

  • Kindlers neues Literaturlexikon. Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla G(x).

 Fler tyska ordböcker finns på hylla Ff(x) i biblioteket på Campus Falun.

Fler resurser

Avhandlingar i fulltext från europeiska universitet. 

Fri tillgång till böcker, bilder, ljudinspelningar med mera. 

Sök källor i tyska nationalbibliotekets katalog. Bra resurs för att söka efter exempelvis tyska böcker och avhandligar.

Senast granskad:
Senast granskad: