Ämnesguide: Tyska

Här hittar du som studerar tyska resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m.
 • Sök samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Sök artiklar med mera inom pedagogik och utbildning.
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Artiklar om pedagogik och utbildning. Fokus på viktiga internationella tidskrifter.
 • Bibliografisk databas över språk- och litteraturvetenskap för det tyska språket.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • Den äldsta producenten av "fria" böcker på Internet. Det gäller böcker som inte längre täcks av upphovsrätt
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Uppslagsverk och ordböcker

 • Kindlers neues Literaturlexikon. Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla G(x).

 Fler tyska ordböcker finns på hylla Ff(x) i biblioteket på Campus Falun.

Fler resurser

Avhandlingar i fulltext från europeiska universitet. 

Fri tillgång till böcker, bilder, ljudinspelningar med mera. 

Sök källor i tyska nationalbibliotekets katalog. Bra resurs för att söka efter exempelvis tyska böcker och avhandligar.

Senast granskad:
Senast granskad: