Ämnesguide: Spanska

Här hittar du som studerar spanska resurser som är relevanta för ditt ämne.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

 • Databas för litteratur inom litteraturvetenskap och språkvetenskap m.m.
 • Sök samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Sök artiklar med mera inom pedagogik och utbildning.
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Artiklar om pedagogik och utbildning. Fokus på viktiga internationella tidskrifter.
 • Google Scholar är Googles sökgränssnitt för vetenskapligt material. Här hittar du artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över. Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser och prenumerationer är integrerat i Google Scholar men för att få åtkomst till det måste du gå via bibliotekets sida.
 • Svenska nationella bibliotekskatalogen
 • En söktjänst som ger information om titlar som innehas av mer än 10 000 bibliotek
 • Databasen innehåller Nationalencyklopedin (NE) som är ett svenskt uppslagsverk baserat på vetenskaplig grund. Databasen innehåller också Norstedts ordböcker, samt databaserna Världens religioner, Världens länder och Världens klimat.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.
 • Cabells Predatory Reports är en sökbar lista över så kallade ”predatory journals”.

Fler resurser

Spanska nationalbibliotekets digitala dokumentsamling.

Spanska skönlitterära böcker i fulltext.

Spanska nationalbibliotekets katalog. Hitta ämnesord att söka på i Autoridades

"Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana".

 

Senast granskad:
Senast granskad: