Ämnesguide: Informatik

Välkommen till den här ämnesguiden för informatik! Här hittar du som studerar informatik och systemvetenskap resurser som kan vara till hjälp och inspiration för dig i dina studier.

Vetenskapliga rapporter och artiklar

Här listas några databaser som är bra att använda när du ska söka efter vetenskapliga texter.

  • en databas som innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden.
  • Databas och sökmotor med fokus på datavetenskap och informatik.
  • Tidskrifter, konferensrapporter och standarder från IEEE
  • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
  • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Avhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser

Här finner du avhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser som är publicerade vid svenska universitet och högskolor.

  • DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.
  • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
  • Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Organisationer och statistik

Senast granskad:
Senast granskad: