Ämnesguide: Personal och arbetsliv

Välkommen till den här ämnesguiden för personal och arbetsliv! Här hittar du som studerar arbetsvetenskap och personalvetenskap resurser som kan vara till hjälp och inspiration för dig i dina studier.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Här listas några databaser som kan vara bra att söka i när du skall leta efter vetenskapliga texter.

  • En tvärvetenskaplig databas som täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Den innehåller referenser till böcker, rapporter, konferenspublikationer, artiklar
  • en databas som innehåller fulltextartiklar inom företagsekonomi, management, finansiell ekonomi, bankväsen, redovisning m.fl. områden.
  • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
  • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.

Avhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser

Här kan du söka efter avhandlingar, forskningspublikationer och studentuppsatser som är publicerade vid svenska universitet och högskolor.

  • DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner.
  • Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En hel del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
  • Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Lagar och regler

Senast granskad:
Senast granskad: