Ämnesguide: Bygg-, energi- och miljöteknik

I denna ämnesguide hittar du relevanta resurser inom bygg-, energi och miljöteknik. Navigera sidan genom menyn till vänster. Vill du komma i kontakt med oss på biblioteket finner du kontaktvägarna i rutan Kontaktvägar till höger.

Bibliotekets sökverktyg

Med hjälp av bibliotekets sökverktyg Summon hittar du bibliotekets samlade resurser, såsom vetenskapliga artiklar, böcker, e-böcker, avhandlingar med mera. 

Databaser

 • Referenser till litteratur om energiforskning.
 • Teknikrelaterade artiklar i fulltext samt referenser till tekniska tidskrifter och rapporter tillbaka till 1966.
 • Referensdatabas med fokus på människors och organisationers miljöpåverkan, och vad som kan göras för att minimera denna påverkan.
 • Tidskrifter, konferensrapporter och standarder från IEEE
 • Fulltextarkiv över vetenskapliga tidskrifter och visst annat vetenskapligt material inom många ämnesområden. De senaste årgångarna oftast inte tillgängliga.
 • OSTI.GOV innehåller forskningsresultat från US Department of Energy och dess föregångare. Forskningsresultaten inkluderar tidskriftsartiklar/accepterade manuskript och relaterad metadata, tekniska rapporter, dataset och samlingar för vetenskaplig forskning , vetenskaplig programvara, patent, konferensbidrag och workshop papers, böcker och avhandlingar samt multimedia.
 • Elektroniska tidskrifter från Elsevier.
 • Scopus är en tvärvetenskaplig databas med vetenskaplig litteratur inom många olika ämnesområden, Det är även en databas för citeringssökning..
 • Innehåller ett urval standarder i fulltext från SIS (Svenska institutet för standarder) mfl. Fler standarder kan läggas till via en fråga till biblioteket bibinfo@du.se.
 • Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter, böcker, rapporter och konferenser inom ett stort antal ämnesområden. Det är också en databas för citeringssökning.
 • Här kan du söka information om tidskrifter för att bland annat få veta om de publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Ulrichsweb erbjuder detaljerad information från mer än 300000 tidskrifter.

Uppsatser och avhandlingar

 • DiVA –  Högskolan Dalarna
  DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA finns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.
 • DiVA Portal
  Den nationella ingången till DiVA där du hittar forskningspublikationer, avhandlingar och examensarbeten publicerade vid omkring 50 lärosäten och forskningsinstitutioner.
 • Libris
  Gemensam katalog för svenska högskole- och universitetsbibliotek.
 • Swepub
  Samlad databas över den vetenskapliga publiceringen på svenska högskolor och universitet. En stor del av materialet finns tillgängligt i fulltext.
 • Uppsatser.se
  Svenska examensarbeten på magister- och kandidatnivå i fulltext.
 • Uppsök (Libris)
  Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Patentdatabaser

 • DOE Patents
  Innehåller patent beviljade av amerikanska Department of Energy (DOE) Office of Scientific and Technical Information (OSTI).
 • Espacenet
  Europeiska patentverkets databas som ger dig tillgång till över 130 miljoner globala patentdokument.

Fler resurser

Nedan listan fler resurser som kan vara relevanta för dig som student inom bygg-, energi- och miljöteknik.

 • Boverket
  Förvaltningsmyndighet när det gäller frågor om bland annat byggd miljö. Boverket är även förvaltningsmyndighet när det gäller hushållning kring mark- och vattenområden samt den fysiska planeringen, byggandet och förvaltningen av bebyggelse, boende samt bostadsfinansiering.
 • Energimyndigheten
  Förvaltningsmyndighet när det gäller frågor som kretsar kring användning och tillförsel av energi.
 • Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency)
  EU-byrå som har i uppgift att tillhandahålla pålitlig och oberoende information om miljön. Europeiska miljöbyrån strävar efter att stödja hållbar utveckling inom Europa.
 • Formas
  Statligt forskningsråd för hållbar utveckling.
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
  Oberoende forskningsinstitutet med miljöprofil.
 • Konkurrensverket
  Statlig myndighet som arbetar för effektiv konkurrens och upphandling inom både privat och offentlig verksamhet.
 • Naturvårdsverket
  Statlig myndighet för miljöfrågor.
 • Rikstermbanken
  Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank och innehåller termsamlingar från myndigheter och andra organisationer. I Rikstermbanken kan du söka på termer och begrepp från ett flertal olika ämnesområden.
Senast granskad:
Senast granskad: