Kurser att börja med - Tyska

Här är ett utbud av våra kurser

Vi har inte några obligatoriska träffar på högskolan, bara på internet. Många chatseminarier är på kvällarna. Alla kurser är 7,5-hp-moduler som motsvarar studier på ca 10 timmar / veckan som är möjligt att hantera även om man jobbar / studerar någonting annat samtidigt. Kurser på nybörjarnivå och behörighetsgivande förutbildning ger inga högskolepoäng.

Kurser på Nybörjarnivå:

Tyska för Nybörjare  1

(Kan du inte ett ord tyska, så passar den här kursen dig!)
Kurs för Nybörjare - inga förkunskaper krävs. (steg 1)
Veckouppgifter, 2 läroböcker med CD, föreläsningar på internet, interaktiva övningar, ca 10 chattseminarier med individuell uttalsträning och andra muntliga övningar,
TY0001

Tyska för Nybörjare 2

(Kan du tyska motsvarande steg 1, så passar den här kursen dig!)
Kurs för Nybörjare med vissa förkunskaper (steg 2)
Veckouppgifter, 2 läroböcker med CD, föreläsningar på internet, interaktiva övningar, ca 8 chatseminarier med individuell uttalsträning och andra muntliga övningar
TY0002

Kurser inom behörighetsgivande förutbildning:

(Har du haft tyska i skolan eller bott ett tag i Tyskland, men har inte behörigheten för att läsa på grundnivå, så passar de här kurserna dig! Kurserna är inte för nybörjare; du bör kunna förstå obekanta enkla texter utan hjälpmedel och kunna tala och förstå enkel tyska.)

Tyska Nybörjare 3

Repetitionskurs av gymnasietyskan (steg 3)
Kurserna Nybörjare 3 och 4 ger behörighet för att läsa tyska på grundnivå på Högskolan Dalarna.
Veckouppgifter, 2 läroböcker, interaktiva övningar på internet, ca 6-8 obligatoriska chatseminarier med både uttalsträning, konversationsträning och grammatikgenomgångar
TY0005

Tyska Nybörjare 4 (steg 3)

Repetitionskurs av gymnasietyskan, fortsättningskurs på Nybörjare 3 
Kursen ger behörighet för att läsa tyska på grundnivå på Högskolan Dalarna.
Veckouppgifter, 2 läroböcker, interaktiva övningar på internet, ca 6-8 obligatoriska chatseminarier med både uttalsträning och konversationsträning och grammatikgenomgångar
TY0006

Kurser på grundnivå  - Tyska 1 (före detta tyska-A-kurser)

(De här kurserna passar dig, om du har läst steg 3 i tyska - förkunskaper gymnasietyska eller Nybörjare 1 - 4 ).

Tyska: Tysk grammatik med textkommentar

Genomgång av tyska basgrammatikens struktur.
Veckouppgifter, kompendium, övningar, föreläsningar på internet, 3-5 chatträffar
TY1008

Tyska: Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap I

Varierande övningar i bl a ordförråd och fraseologi, ca 9 chattdiskussioner, veckouppgifter, uttalsträning, fonetik, presentationer, 2 läroböcker, interaktiva övningar
TY1009

Tyska: Skriftlig språkfärdighet I

Kursen består av två delar: processkrivning och översättning. Veckouppgifter, skriftliga övningar och inlämningsuppgifter med individuell hjälp och kommentarer, kompendier, interaktiva övningar
TY1011

Tyska: Modern tyskspråkig litteratur

2-veckorsuppgifter, föreläsningar på internet, ca 9 chatdiskussioner, 8 skönlitterära moderna böcker, kompendium, interaktiva övningar
TY1014

Dessutom har vi även fortsättningskurser och kurser på högre nivå. (före detta tyska B, C, D)

Du kan gå in i kursrummet och hämta information / titta på uppgifter till respektive kurs.

Att välja rätt kurs på antagning.se

Grundnivå för ”nybörjare”?

På antagning.se kallas nivån av Tyska1-kurser och Tyska2-kurser "grundnivå för nybörjare". Det betyder INTE att språknivån är för nybörjare, utan att det är första kursen man börjar sina akademiska studier med.
Kunskapskravet hittas på kursplanen, förutsättning för att läsa Tyska 1 är flera år tyskastudier på skolan och förutsättning för Tyska 2 är att man har klarat respektiva delar av Tyska 1. Namnet "grundnivå för nybörjare" kan alltså leda till missförstånd

Om du vill läsa en av nybörjarkurserna är det inte "grundnivå för nybörjare" utan "förutbildning" som du ska leta efter.

Senast granskad: