Internationella perspektiv - Tyska

Högskolan Dalarna arbetar hela tiden med att skapa en plats i Dalarna som lika mycket präglas av vår lokala särart som att vara en del av ett internationellt sammanhang. Högskolan Dalarna har idag ett stort nätverk över hela världen som finns tillgängligt för våra studenter och personal.

Ämnet tyska har Erasmusavtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München (LMU). Som student kan man förlägga en del av studierna dit och sedan tillgodoräkna sig dem i en svensk examen. Genom Erasmus övriga utbytesprogram och andra samarbetsavtal på Högskolan Dalarna finns ytterligare möjligheter till studier utomlands.

Mer information om utlandsstudier/praktik

Senast granskad: