Studera tyska nätbaserat

Att läsa tyska via nätbaserade studier

Allmänt om nätbaserade studier

Att studera nätbaserat på distans kräver att du är disciplinerad och att du vänjer dig vid ett annat sätt att arbeta på än det du kanske är van vid från campusbaserade kurser. Man måste vara beredd på att arbeta mycket själv och det kan vara mer tidskrävande än man föreställt sig. Om man studerar 30 hp på heltid innebär detta att man ska studera 40 timmar i veckan under 20 veckor. Om man vill läsa en 7,5-poängskurs förutsätter detta att man kan avsätta 10 timmar i veckan för att studera.

Man måste alltså vara medveten om att studierna tar mycket tid och det gäller även den som har goda språkkunskaper och alltså goda förutsättningar att klara kursen.

Man måste också räkna med att man behöver avsätta tid för att få tekniken (programinstallation, datorproblem etc.) att fungera. Speciellt i början av terminen kan sådana här saker ta mycket tid i anspråk. Därför är det en god idé att börja arbeta med de program och övriga tekniska installationer som krävs för kursen så att man har hunnit vänja sig vid dem redan innan kursen sätter igång på allvar.

Mer om nätbaserade studier

Nätbaserade studier på Högskolan Dalarna

Vanliga frågor

1. Finns det obligatoriska fysiska träffar?

Nej, hela kursen går via internet. Vi har haft bland annat studenter som bodde i Schweiz, China eller Dubai. Det finns inga fysiska träffar i Falun eller någon annanstans. Det finns dock obligatoriska chatträffar på nätet.

2. Är det enklare att läsa via internet än att läsa på campus?

Nej, det är inte enklare; det är samma kursplan om man läsa på campus eller via internet. Vissa studenter tror att det är enklare att läsa "bredvid", men det är lika tids- och arbetskrävande som campusstudier.

3. Hur fungerar den muntliga delen?

Utom själva språkfärdigheten tränar vi i den muntliga delen också ordkunskap, fraser och uttryck, att lyssna på ljudfiler, att skicka in egna inspelningar, etc. I nybörjarkurserna har vi regelbundna videokonferenser  där vi tränar att tala dialoger, att läsa texter, vi gör genomgångar i arbetsboken, det görs kulturella och grammatiska förklaringar och speciell vikt läggs på att öva och rätta det individuella uttalet.

4. Måste jag verkligen köpa alla böcker som anges i kursplanen?

Ja, den obligatoriska kurslitteraturen måste absolut vara tillgänglig för att delta i kurserna. Om man beställer böckerna i en bokhandel eller lånar de i ett bibliotek eller köper den begagnad, måste var och en bestämmer själv. Några före detta studenter säljer även sin kurslitteratur från förra terminen. Utan den obligatoriska kurslitteraturen är ett deltagande inte möjligt

5. Finns det kompendier eller liknande som högskolan skickar ut?

För vissa delkurser finns kompendier som du kan beställa hos oss. Kolla kursrummets information (TY1008, TY1011)

6. Jag bor utomlands. Måste jag tänka på någonting speciellt?

Böckerna måste beställas mycket tidigt eftersom det ibland finns leveransproblem av speciellt svenska böcker.mDen som bor i en annan tidszon (t.ex. China, Australien, USA) kan ha problem att chatta vid svenska kvällstid, när det är mitt i natten eller tidigt på dagen för honom/henne. Vi känner inte till andra problem.

7. Jag har bara internet via mobilt bredband och inte fast bredband. Kan jag läsa tyska ändå?

Ja, det är principiellt möjligt, men vi rekommenderar en bra förbindelse för att lyssna på föreläsningarna, eftersom de ibland blir avbrutna flera gånger om man lyssnar med mobilt bredband.
Även till videokonferenserna rekommenderar vi bredbandförbindelse, men även det är möjligt med bara mobilt bredband (då använder man bara ljud och inte bild). Allt annat brukar inte vara något problem med mobilt bredband.

8. Kan jag dela in tiden helt fritt?

Ja, man kan dela in tiden fritt under veckan. Man kan läsa på natten eller under helgen eller på vilka dagar eller vid vilken dagtid det passar bäst. Inlämningstiderna är dock inte flexibla utan måste absolut hållas. Även chattarna är obligatoriska.

9. Kommer delkurserna att erbjudas under en 5-veckor-tid?

Nej, kurserna går på 25% och sträcker sig under hela terminen. När man läser ett främmande språk är det inte bra att läsa mycket under bara en kort tid.  

10. Vad kostar kursen?

Själva kursen kostar ingenting. Du betalar dock kåravgiften och du måste köpa (eller låna vid en bibliotek) kurslitteraturen.

11. Var får jag tag i böckerna?

Svenska böcker kan du beställa på bokhandeln. Tyska böcker kan du med fördel beställa via amazon.de. Det är inte dyrare och tar inte längre tid än om du beställer dem vid en svensk bokhandel. Du kan även sälja böckerna till nya studenter efter kursen (om de inte är fullskrivna förstås)

Senast granskad: