Studiegång - Progressione dei corsi - Italienska

2 min läsning
Beroende på vilka förkunskaper du har finns det olika vägar för dina studier i italienska
Apelsiner
Foto: Vera Nigrisoli

Kan du redan italienska?

Om du saknar betyg i italienska från svenskt gymnasium men har förvärvat dina kunskaper i språket på ett annat sätt eller har italienska som modersmål kan du komma in genom reell kompetens.

Med reell kompetens kan du komma i fråga för vissa kurser i Italienska: Nybörjarkurs II eller för vår Grundnivå 1, första delen.

Det går däremot inte att komma in på Grundnivå I, andra delen eller Grundnivå II genom reell komptens om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå. Detta gäller även om du har italienska som modersmål.

Ta gärna kontakt, i god tid före kursstart, med studievägledare eller kursadministratören genom att skriva till support@du.se.

Progressione dei corsi / Studiegång för italienska kurser 

Livello di base 1

 

Nel Livello di base 1 rientrano 10 corsi: i 2 corsi per principianti (Nybörjarkurs 1 e 2) e altri 8 corsi.

La progressione dei corsi per il Livello di base 1 è la seguente:

 

Grundkurs 1

 

Grundkurs I ingår 10 kurser:  2 kurser för nybörjare (Nybörjarkurs 1 och 2) och 8 andra kurser.

Här är deras progression:

Grundkurs 1 Principianti (30 hp totali) è per chi non ha conoscenze liceali dell'italiano

Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp 

Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp

 

Grundkurs I Nybörjare (30 hp totalt) vänder sig till de som saknar baskunskaper i italienska från gymnasiet

Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp 

Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp

 

 

Grundkurs 1 första delen (cioè i corsi il cui titolo inizia con Italienska A:) è per chi ha frequentato i due corsi per principianti presso la nostra università oppure per chi già ha Italienska steg 3 dal liceo.

Anche questo livello è formato da 30 hp ma suddivisi su 4 corsi:

Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet,  7,5 hp

Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet , 7,5 hp

Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp (ht18 och vt19 è offerto il corso sull'Italia settentrionale),

Italienska A: Analisi testi, 7,5 hp (ht18 e vt19 è offerto il corso, Viaggio nell'Italia settentrionale)

 

Grundkurs 1 första delen (dvs. kurser vars benämning börjar med Italienska A:) är för de som har följt nybörjarkurser hos oss eller för de som redan har Italienska steg 3 från gymnasiet.

Även denna nivå består av 30 hp men indelade i 4 kurser:

Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet,  7,5 hp

Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Italienska A: Kultur och samhälle 7,5 hp (ht18 och vt19 ges kursen om Norra Italien),

Italienska A: Textanalys, 7,5 hp (ht18 och vt19 ges En litterär resa i norra Italien)

 

Dopo questi quattro corsi si passa al Grundkurs 1 - andra delen con altri 4 corsi per un totale di 30 hp:

Muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Italienska förr och nu, 7,5 hp

Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5 hp

 

Efter dessa 4 kurser går man vidare till Grundkurs 1 - andra delen med ytterligare 4 kurser (totalt 30 hp).

Muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp

Italienska förr och nu, 7,5 hp

Italiensk 1700-, 1800-, 1900-talslitteratur, 7,5 hp

 

Livello di base 2  

Anche il Livello di base 2  (Grundnivå 2)  è formato da 30 hp ma comprende solo tre corsi.

Vi si accede dopo il completamento dei corsi di Grundkurs 1 andra delen:

 

Grundnivå 2     

Även Grundnivå 2  består av 30 hp indelade i endast 3 kurser.

Du måste ha fullbordat Grundkurs 1- andra delen för att studera på Grundnivå 2.

Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp

Italienska: äldre litteratur, 7,5 hp

Uppsats i italienska, 15 hp

 

Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp

Italienska: äldre litteratur, 7,5 hp

Uppsats i italienska, 15 hp

Senast granskad: