Studiegång - Progressione dei corsi - Italienska

Beroende på vilka förkunskaper du har finns det olika vägar för dina studier i italienska
Apelsiner
Foto: Vera Nigrisoli

Kan du redan italienska?

Om du saknar betyg i italienska från svenskt gymnasium men har förvärvat dina kunskaper i språket på ett annat sätt eller har italienska som modersmål kan du komma in genom reell kompetens.

Med reell kompetens kan du komma i fråga för vissa kurser i Italienska: Nybörjarkurs II eller för vår Grundnivå 1, första delen.

Det går däremot inte att komma in på Grundnivå I, andra delen eller Grundnivå II genom reell kompetens om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå. Detta gäller även om du har italienska som modersmål.

Ta gärna kontakt, i god tid före kursstart, med ämnesansvarig Vera Nigrisoli Wärnhjelm (vnw@du.se) eller med kursadmnistration och studievägledning genom att skriva till support@du.se.

Progressione dei corsi / Studiegång för italienska kurser 

KURSERBJUDANDE 

 HT20  VT21
 Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp  Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp
 Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp  Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp
 Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp  Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
 Italienska A: Grammatik och skriftlig   språkfärdighet, 7,5 hp  Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
 Italienska A: Kultur och samhälle, södra   Italien 7,5 hp  Italienska A: Kultur och samhälle, södra   Italien 7,5 hp
 Italienska A: Textanalys. En litterär resa i södra Italien 7,5 hp  Italienska A: Textanalys. En litterär resa i  södra Italien 7,5 hp
 Italienska B: Grammatik och skriftlig   produktion, 7,5 hp      --
 Italienska B: Litteraturhistoria med   textanalys, 7,5 hp      --
     --  Italienska B: Muntlig språkfärdighet och   kulturkunskap, 7,5 hp
     --  Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp
 Italienska C: Äldre litteratur, 7,5 hp     --
     --  Italienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5   hp

 Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

 

 Italienska C: Uppsats i Italienska 15 hp

 

Senast granskad: