Studiegång - Progressione dei corsi - Italienska

Beroende på vilka förkunskaper du har finns det olika vägar för dina studier i italienska

Apelsiner
Foto: Vera Nigrisoli

Kan du redan italienska?

Om du saknar betyg i italienska från svenskt gymnasium men har förvärvat dina kunskaper i språket på ett annat sätt eller har italienska som modersmål kan du komma in genom reell kompetens.

Med reell kompetens kan du komma i fråga för vissa kurser i Italienska: Nybörjarkurs II eller för vår Grundnivå 1, första delen (A-kurser).

Det går däremot inte att komma in på Grundnivå I B- och C-kurser genom reell kompetens om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå. Detta gäller även om du har italienska som modersmål.

Ta gärna kontakt, i god tid före kursstart, med ämnesansvarig Vera Nigrisoli Wärnhjelm (vnw@du.se) eller med kursadministration och studievägledning genom att skriva till support@du.se.

Studiegång för italienska kurser 

Ni kan alltid välja fritt i vilken ordning och studietakt ni vill läsa delkurserna. Vi rekommenderar dock den här ordningen:

Grundnivå 

Första delen A-kurser:

Först:
Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Därefter:
Italienska A: Kultur och samhälle, 7,5 hp
Italienska A: Textanalys, 7,5 hp

Första delen B-kurser, hösttermin:

Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp 
Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp

Andra delen B-kurser, vårtermin:

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp
Italienska B: Litteraturhistoria med textananalys, 7,5 hp

C-kurser först:

IItalienska C: Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp
Italienska C:  Äldre litteratur med textanalys, 7,5 hp

Därefter:
Italienska C: Uppsats i italienska, 15 hp

 

Senast granskad: