Studiegång - Progressione dei corsi - Italienska
3 min läsning

Beroende på vilka förkunskaper du har finns det olika vägar för dina studier i italienska
Apelsiner
Foto: Vera Nigrisoli

Kan du redan italienska?

Om du saknar betyg i italienska från svenskt gymnasium men har förvärvat dina kunskaper i språket på ett annat sätt eller har italienska som modersmål kan du komma in genom reell kompetens.

Med reell kompetens kan du komma i fråga för vissa kurser i Italienska: Nybörjarkurs II eller för vår Grundnivå 1, första delen.

Det går däremot inte att komma in på Grundnivå I, andra delen eller Grundnivå II genom reell kompetens om du inte kan bevisa att du redan har läst på universitetsnivå och fått betyg som räknas som förkunskapskrav för motsvarande nivå. Detta gäller även om du har italienska som modersmål.

Ta gärna kontakt, i god tid före kursstart, med ämnesansvarig Vera Nigrisoli Wärnhjelm (vnw@du.se) eller med kursadmnistration och studievägledning genom att skriva till support@du.se.

Progressione dei corsi / Studiegång för italienska kurser 

Livello di base 1

 

Nel Livello di base 1 rientrano 13 corsi: i 2 corsi per principianti (Nybörjarkurs 1 e 2) e altri 11 corsi.

La progressione dei corsi per il Livello di base 1 è la seguente:

 

Grundnivå 1

 

Grundnivå 1 ingår 13 kurser:  2 kurser för nybörjare (Nybörjarkurs 1 och 2) och 11 andra kurser.

Här är deras progression:

Livello di Base 1 Principianti (30 hp totali) è per chi non ha conoscenze liceali dell'italiano

Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp 

Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp

 

Grundnivå 1 Nybörjare (30 hp totalt) vänder sig till de som saknar baskunskaper i italienska från gymnasiet

Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp 

Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp 

Livello di Base 1, prima parte (cioè i corsi il cui titolo inizia con Italienska A:) è per chi ha frequentato i due corsi per principianti presso la nostra università oppure per chi già ha Italienska steg 3 dal liceo.

Anche questo livello è formato da 30 hp ma suddivisi su 4 corsi:

Italiano A: Fonetica e competenza orale,  7,5 hp

Italiano A: Grammatica e competenza scritta , 7,5 hp

Italieno A: Cultura e società, 7,5 hp (ht19 och vt20 è offerto il corso sull'Italia centrale),

Italiano A: Analisi testi, 7,5 hp (ht19 e vt20 è offerto il corso, Viaggio nell'Italia centrale)

 

Grundnivå  första delen (dvs. kurser vars benämning börjar med Italienska A:) är för de som har följt nybörjarkurser hos oss eller för de som redan har Italienska steg 3 från gymnasiet.

Även denna nivå består av 30 hp men indelade i 4 kurser:

Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet,  7,5 hp

Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Italienska A: Kultur och samhälle 7,5 hp (ht19 och vt20 ges kursen om mellersta Italien),

Italienska A: Textanalys, 7,5 hp (ht19 och vt20 ges En litterär resa i mellersta Italien)

Dopo questi quattro corsi si passa al Livello di base 1 - seconda parte (cioè i corsi il cui titolo inizia con Italienska B:) con altri 4 corsi per un totale di 30 hp:

Italiano B: Grammatica e produzione scritta, 7,5 hp

Italiano B: Storia della letteratura e analisi del testo, 7,5  

Italiano B: Competenza orale e nozioni culturali, 7,5 hp

Italiano B: Italiano ieri e oggi, 7,5 hp

 

 

Efter dessa 4 kurser går man vidare till Grundnivå 1 - andra delen (dvs. kurser vars benämning börjar med Italienska B:) med ytterligare 4 kurser (totalt 30 hp).

Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp

Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys, 7,5 hp

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap, 7,5 hp

Italienska B: Italienska förr och nu, 7,5 hp

 

Infine si passa alla terza parte del Livello di Base 1, sempre di 30 hp ma composto da solo tre corsi.

 

Grundnivå 1 - tredje delen, består av 30 hp indelade i endast 3 kurser.

Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp

Italienska: äldre litteratur, 7,5 hp

Uppsats i italienska, 15 hp

 

Italiensk språkvetenskap, 7,5 hp

Italienska: äldre litteratur, 7,5 hp

Uppsats i italienska, 15 hp

Senast granskad: