Besök företaget - Arbetsplatsen till klassrummet

Här kan du genomföra ett företagsbesök.

Här kan du genomföra ett företagsbesök. Klicka på videosymbolen  i den del av lokalerna som du vill titta närmare på.

slutkontroll CNC-svarv, Puma400 Kapstation Bäddfräs, Zayer Långhålsborrmaskin Manuell svets Borrmaskin, heid CNC-svarv, Challenger Automatsvets Automatsvets Svarv, Tos Svets, Weldclad Värmebehandling CNC-svarv, Profila Svets, Sarclad Omgivning och kontor Omklädningsrum Lunchrum

Fakta om lokalerna

Arbetslokalernas yta: 2600 m2
Lageryta: 700 m2
Det finns takplacerade kranar med vardera lyftkapacitet på 5,10 och 30 ton
Ventilation: Allmän ventilation samt punktutsug vid enskilda maskiner. På vissa arbetsplatser finns extra tilluft.

 

Slutkontroll

Se när slutkontroll genomförs (kräver inloggning)

Här kontrollmäts varje rulle innan leverans. Man skriver också ett mätprotokoll. Förutom dimensionskontroll utförs andra kontroller för kunds räkning. Det kan vara exempelvis provtryckning, ytjämnhetsmätning, hårdhetsmätning och ultraljudskontroll.

 

CNC-svarv, Puma 400

Besök arbetsstationen med CNC-svarven Puma (kräver inloggning)

CNC-svarv som installerades 2002. En av företagets största svarvar inom området färdigbearbetning, utrustad med drivna verktyg för borrning och fräsning. Här utförs de sista stegen i tillverkningen av de rullar som levereras.

Max. svarvdiameter: 350 mm
Svarvlängd: 2100 mm
Max. ämnesvikt: 2000 kg

 

Kapstation

Besök kapstationen (kräver inloggning)

De flesta ämnen levereras i form av stänger som måste kapas till rätt utgångslängd innan bearbetningen kan börja. I samband med kapningen får varje ämne också ett specifikt nummer för att kunna ha spårbarhet på de färdiga produkterna.

2006 passerade 1000 ton stål genom företagets produktion, en stor del passerade också kapstationen som utförde 9000 kap under året.

Max. kapdiameter: 360 mm
Max. ämnesvikt: 5000 kg

 

Bäddfräs, Zayer

Titta närmare på arbetet vid bäddfräsen (kräver inloggning)

Bäddfräs som installerades 1999. Programmerbart universalhuvud och verktygsväxlare.

Effekt: 22 kW
Max. varvtal: 6000 rpm
Antal axlar: 5 st
Upplösning: 0,001 mm
Arbetsområde: x=2700 mm
y=1000 mm
z=1000 mm
Max. ämnesvikt: 10000 kg

 

Centrum- och långhålsborrmaskin

Titta närmare på centrum- och långhålsborrmaskin (kräver inloggning)

När behovet att öka borrkapaciteten uppkom fanns det inga lämpliga maskiner på marknaden. Lösningen blev då att konstruera och bygga egna maskiner för att klara av att borra de revolverrullar som företaget tillverkar.

Max. borrdiam: 55 mm
Borrlängd: 1500 mm

 

Manuell svetsning

Titta närmare på manuell svetsning (kräver inloggning)

Mig-, mag- och tigsvetsning görs här.

 

Borrmaskin, Heid

Titta närmare på Heid borrmaskin (kräver inloggning)

En svarv som är ombyggd till borrmaskin i företagets regi. I detta arbetsmoment centrumborras de ämnen som senare kommer att bli mantlar.

Max. borrdiam: 140 mm
Borrlängd: 750 mm

 

CNC-svarv Challenger

Titta närmare på CNC-svarv (kräver inloggning)

Detta är, tillsammans med den något mindre Challenger BNC 2280, det senaste tillskotten i företagets maskinpark. De är tillverkade av Microcut och installerades under 2006. Används till både förbearbetning och färdigbearbetning. Möjlighet finns att använda drivna verktyg som exempelvis borr.

Max. svarvdiam: 680 mm
Svarvlängd: 4000 mm
Max. ämnesvikt: 3000 kg

 

Automatsvets, Linclon

Titta närmare på en automatsvets (kräver inloggning)

Automatsvets

Vid maskinen använder man förvärmda ämnen som håller en temperatur på mellan 250 °C och 450 °C.

Max. svetsdiam: 400 mm
Svetslängd: 3000 mm
Max. ämnesvikt: 2000 kg

 

Automatsvets, Linclon

Titta närmare på en automatsvets (kräver inloggning)

Automatsvets

Vid maskinen använder man förvärmda ämnen som håller en temperatur på mellan 250 °C och 450 °C.

Max. svetsdiam: 400 mm
Svetslängd: 3000 mm
Max. ämnesvikt: 2000 kg

 

Supportsvarv, Tos

Titta närmare på en supportsvarv (kräver inloggning)

Konventionell supportsvarv. Här förbearbetas (före svets) och grovbearbetas (efter svets) en stor del av de rullar som företaget svetsar.

Max. diam. över bädd: 800 mm
Max. svarvdiam: 530 mm
Svarvlängd: 5000 mm
Max. ämnesvikt: 5000 kg

 

Svets, Weldclad

Besök svetsstationen Weldclad (kräver inloggning)

Maskin för pulverbågsvetsning tillverkad av Weldclad Ltd. Den installerades 2004. Arbetsstationen består av två enheter med vardera två oscillerande svetshuvuden. Detta möjliggör påläggssvetsning av fyra rullar samtidigt.

Max. svetsdiam: 400 mm
Svetslängd: 3000 mm
Max. ämnesvikt: 2000 kg

 

Värmebehandling

Titta på arbetet vid värmeboxarna (kräver inloggning)

På företaget finns tre elektriska konvektions-uppvärmda ugnskåpor för värmehendling samt flera mindre ugnar. De används till förvärmning av ämnen som ska påläggssvetsas.

Temperatur-noggrannhet vid 600 °C: ± 5 °C
Max. volym:
1500 x 1500 x 5250 mm

 

CNC-svarv, profila

Titta på arbetet vid Profilasvarven (kräver inloggning)

Detta är en svarv som ursprungligen kommer från Ryssland och som har uppdaterats med en ny styrning från NUM. Svarven installerades 1997. Den är CNC-styrd med aktiv C-axel. Den har också en fräs- och borrenhet.

Max. diam. över bädd: 2100 mm
Max. svarvdiam: 1900 mm
Svarvlängd: 10000 mm
Max. ämnesvikt: 60000 kg

 

Svets, Sarclad

Titta på arbetet vid stora svetsen (kräver inloggning)

Maskin för pulverbågsvetsning tillverkad av Sarclad International och ESAB. Detta är företagets största och äldsta svetsmaskin som installerades redan 1981. Arbetsstationen består av två oscillerande svetshuvuden.
De första rullarna som svetsades av maskinen 1982 levererades till Domnarvet.
Vid maskinen använder man förvärmda ämnen som håller en temperatur av mellan 250 °C och 450 °C.

Max. svetsdiam: 1500 mm
Svetslängd: 6500 mm
Max. ämnesvikt: 30000 kg

 

Omgivning och kontor

Besök företagets omgivning och kontor (kräver inloggning)

Företaget ligger i en liten ort med ca 500 invånare. På företaget arbetar 46 personer, varav 9 personer arbetar på kontoret.

 

Omklädningsrum

Besök företagets omklädningsrum (kräver inloggning)

 

Lunchrum

Besök företagets lunchrum (kräver inloggning)

Senast granskad:
Senast granskad: