Tid för akademisk högtid 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Akademisk högtid firas 23-24 mars. Vid årets högtidsceremoni installeras nyblivna professorer och promoveras hedersdoktorer och doktorer. Gästprofessorer och adjungerade professorer hälsas välkommen, docenter, doktorer vid andra lärosäten, samt excellenta och meriterade lärare uppmärksammas.
Akademisk högtid
Högskolan Dalarna

Akademisk högtid är en av de viktigaste högtiderna vid svenska lärosäten då framgångar och meriteringar firas och uppmärksammas. Högtiden är ett tillfälle att uppmärksamma goda prestationer och framgångsrika akademiska karriärer och visa uppskattning för allt bra som görs inom högskolans forskning och utbildning.

Torsdag 23 mars – installationsföreläsningar

09.00–13.00, biblioteket Campus Falun

Högtiden inleds med installationsföreläsningar av de nyblivna professorerna, som delar med sig av sin forskning. Föreläsningarna är öppen för allmänheten. Observera att föreläsningarna endast kan upplevas på plats i biblioteket. Välkommen!

Program: Installationsföreläsningar av nya professorer

Fredag 24 mars – högtidsceremoni

17.00 Högtidsceremoni för inbjudna gäster, Galaxen i Borlänge

Under högtidliga former installeras nyblivna professorer och promoveras hedersdoktorer och doktorer. Gästprofessorer och adjungerade professorer hälsas välkommen, docenter, doktorer som examinerats vid andra lärosäten, samt excellenta och meriterade lärare uppmärksammas (för perioden 1 januari 2021–31 oktober 2022). Ceremonin innehåller också tal, musik och prisutdelning. 

Professorer

Tarja Alatalo, Tomas Axelson, Kerstin Erlandsson, Boglárka Straszer, Annika Vänje, Xingxing Zhang och Anna Cristina Åberg

Gästprofessor

Per Andersson

Adjungerad professor

Lars Berglund

Docenter

Ali Abdelzadeh, Mikael Berg Hedström, Farhana Borg, Ulrika Byrskog, Jenny Ericson, Ioanna Farsari, Mengjie Han, Annie-Maj Johansson, BethAnne Paulsrud, Thorbjörn Swenberg, Linda Vixner och Mia Xiaoyun Zhao

Doktorer

Elin Eriksson, Helena Fridberg, Asif M. Huq, Maria Larsson, Nadezda Lebedeva, Charlie Lindgren, Vijay Paidi och Charlotte Roos

Forskarutbildade vid annat lärosäte

Helena Eriksson, Axel Grigor, Marie Moström Åberg, Mahwish Naseer och Susanne Rosén 

Excellenta lärare

Katarina Lindahl, Marie Nordmark, Carl Olsmats och Julie Skogs

Meriterad lärare

Elisabet Nerpin

Hedersdoktorer

Magda Gad och Göran Greider har utsetts till hedersdoktor, som är en hederstitel och ett uttryck för Högskolan Dalarnas uppskattning av framstående insatser med anknytning till högskolans kunskapsområden

Hedersdoktorer

Pristagare

Vid högtiden delar högskolan även ut alumnpris samt samverkanspris till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan. Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Alumnpris

Årets alumn vid Högskolan Dalarna heter Ida Törn. Ida är en tidigare student vid Högskolan Dalarna, som har gjort en fantastisk resa inom Trafikverket. Från studentmedarbetare tog hon steget till att bli tekniknära förvaltare inom loppet av bara några år.

Alumnpris

Högskolan Dalarnas samverkanspriser

Angelica Ekholm, VD för Dalarna Science Park och Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog vid Högskolan Dalarna får ta emot Högskolan Dalarnas samverkanspriser för deras insatser att utveckla samverkan mellan lärosätet och olika aktörer i Dalarna, Sverige och internationellt.

Samverkanspriser

Pedagogiskt pris till Ola Nääs

Ola Nääs, lärare i statistik, som får ta emot Dalarnas studentkårs pedagogiska pris. Priset uppmärksammar pedagoger som sprider engagemang inom sitt ämne och har en bra kontakt med studenter.

Pedagogiskt pris

Senast granskad:
Senast granskad: