Charlie Lindgren

Personlig presentation av Charlie Lindgren

Universitetslektor informatik
Informatik Institutionen för information och teknik
Fil dr
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

I min roll som universitetslektor fokuserar jag på utbildning och forskning av hög kvalité. Min forskning är särskilt inriktad på prisspridning på nätet. Jag har deltagit i både forskningsnämnden och rådet, samt deltar för närvarande i utbildningsutskottet. 

Bakgrund

Efter mina studier vid Umeå Universitet till Civilekonom blev jag antagen till doktorandstudier i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna, varvid jag erhöll en doktorsexamen juni 2021. Genom samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI) i Stockholm kunde jag sedan delta i arbetet med forskningsprojektet ”Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?”. Arbetet skedde i tätt samarbete med prisjämförelsesidan Prisjakt (PriceSpy Sweden) där flertal besök samt insamling av data skedde i samråd med denna motpart. Data analyserades och två rapporter, en podcast, flertalet konferenspresentationer samt 5 artiklar som del av min doktorsavhandling producerades inom ramen för forskningsprojektet, som sedan presenterades för uppdragsgivaren och andra intressenter. I nuläget deltar jag i fortsättningen på Prisjakt projektet i och med forskningsprojektet ”Gör prisjämförelsesidor handeln mer konjunkturkänslig?”.

Undervisning

Jag har undervisat bland annat inom dataanalys och visualisering, python och r programmering, applicerad big data och cloud computing, kryptografi, nationalekonomi, vetenskaplig metod etcetera. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

Kursansvar

Forskning

Publikationer