Hedersdoktorer

Sedan 2017 promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer. Ett hedersdoktorat är ett uttryck för högskolans uppskattning av en individs mycket framstående insatser för högskolans verksamhet. Hedersdoktorer promoveras i samband med akademisk högtid.

Hedersdoktorer 2023

Magda Gad och Göran Greider utnämns till hedersdoktorer vid Högskolan Dalarna 2023. De har båda gjort sig förtjänta av utmärkelsen genom att ha åstadkommit väsentliga professionella insatser med anknytning till Högskolan Dalarnas kunskapsområden inom såväl kultursektor som samhällsbevakning. Deras yrkesverksamhet vittnar om öppenhet, mod och ansvar. Med kritiskt sinne och medmänskligt patos bidrar de till att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle. Därmed verkar de i högsta grad i samklang med Högskolan Dalarnas vision och värdegrund.

Magda GadMagda Gad hedersdoktor 2023.png

Magda Gad är journalist och krigskorrespondent med fokus på Mellanöstern och Afrika. Hon är född och uppvuxen i Falun och hennes reportage har fått stor uppmärksamhet i media. Magda Gad har tilldelats en mängd priser, några av dem är Stora Journalistpriset i klassen Årets Förnyare 2017 och Stig Dagerman-priset 2020.

Med förtjänstfulla insatser inom den granskande journalistikens samtida utmaningar ger Magda Gad röst åt utsattheten från världens krigshärdar. Det samhällsengagemang som präglar hennes reportage inskärper betydelsen av det omvärldsperspektiv som är en del av den högre utbildningens medborgaransvar. Genom en djupare förståelse för frågor om jämställdhet och demokrati bidrar Magda Gad till en större medvetenhet om hur relationen mellan lokala och globala perspektiv kan utvecklas och verka kvalitetsdrivande i högre utbildning och forskning.

Göran GreiderGöran Greider hedersdoktor 2023.png

Göran Greider är författare, poet, journalist och debattör. Han har som få personer i dagens offentlighet, med många produktiva och energiska penslar, bidragit till att utmana, framhäva och omdefiniera bilden av det svenska samhället. Han är bosatt i Dala-Floda och har starka band till Dalarna, inte minst genom sitt arbete som chefredaktör på Dala-Demokraten och genom sina flertaliga texter om Dan Andersson. Under året som gått har han belönats med utmärkelser som Elin Wägner-sällskapets ”Årets väckarklocka” och Torgny Segerstedts ”Frihetspenna”.

Göran Greiders texter och framträdanden lyser av intresse för samhällets vägval, politiska manövreringar och sårbara människors utsatthet. På ett rakt, opretentiöst, medmänskligt och ofta mycket vackert sätt framhäver han sammanhanget mellan de samhälleliga tidevarv som flytt, samtidens politiska vindar, människans bräcklighet och pressande klimat- och miljöfrågor. Han är en ideologiskt självständig kritiker som ger röst åt både svårmod och hopp samt en aldrig sviktande tro på mänsklighetens kollektiva kraft.


Hedersdoktor 2021

Irma Taddiahedersdoktor11.png

Irma Taddia var en av grundarna till utbildningen Afrikanska studier vid Högskolan Dalarna och hon har haft stor betydelse for dess utveckling.

Irma Taddia är professor emerita i modern afrikansk historia vid universitetet i Bologna och har bedrivit forskning i Etiopien, Eritrea, Sudan och Somaliland, och ägnat sig åt kolonialhistorien på Afrikas Horn. Hennes främsta forskningsområden inbegriper förhållandet mellan inhemska intellektuella och kolonialmakten, modern afrikansk lagstiftning och afrikanska konstitutioner. Under utbildningens 15 år har hon bidragit till undervisningen och hennes engagemang har varit helt avgörande for uppbyggnaden av nätverket av partneruniversitet i Italien, övriga Europa och Afrika.


Hedersdoktor 2019

Tara Kandpalhedersdoktor10.png

Professor Tara Kandpal har genom sin undervisning och sin medverkan i utformningen av den tvååriga masterutbild­ningen i solenergiteknik bidragit till utvecklingen av både programmet och ämnet energiteknik. Tara Kandpal har varit en god pedagog samt en mycket populär och engagerad lä­rare på kurserna, och har också bidragit genom sitt interna­tionella perspektiv på solenergiteknik grundat i möjligheter och utmaningar i utvecklingsländer.

 


Hedersdoktorer 2017

Tom Ramstedthedersdoktor13.png

Tom Ramstedt är ordförande i ITSdalarna. Han har haft stor betydelse för forskningen vid Högskolan Dalarna genom att bidra till förutsättningar, utveckling och internationella samarbeten inom forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys och utgör därmed ett bra exempel på samskapande, ett av Högskolans uppdrag. Samskapandet har öppnat dörren för profilens forskare till europeiska konsortier med inriktning på miljö och transporter i enlighet med uppdraget i Dalarna i världen. Ramstedts engagemang för miljömässigt hållbara transporter har inspirerat Högskolans forskning i flera stora forskningsprojekt vilket är helt i linje med Högskolans vision om ett gott samhälle.

Lena Willemarkhedersdoktor12.png

Lena Willemark är riksspelman på älvdalslåtar men vägrar att inordna sig i något speciellt fack. Hon är en banbrytande genreöverskridande sångerska som ständigt vidgat sitt uttryck. Hon visar därmed på en öppenhet och ett mod som präglar Högskolan Dalarna. Willemark är en förebild med sin självständighet och kommunikationsförmåga som är viktiga inslag i bildningsprocessen – ett av Högskolans uppdrag. Hon har en unik förmåga att forma olikheter till en helhet med lika stark global som lokal förankring, vilket är i linje med Högskolans vision i Dalarna i världen.

Senast granskad:
Senast granskad: