Hedersdoktorer

Hedersdoktorer utses under Akademisk högtid. De är personer med anknytning till högskolan och som bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet, eller på annat gjort sig förtjänt av en doktorstitel.

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Det kan även vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Tara Kandpal

Hedersdoktor 2019

Professor Tara Kandpal har genom sin undervisning och sin medverkan i utformningen av den tvååriga masterutbild­ningen i solenergiteknik bidragit till utvecklingen av både programmet och ämnet energiteknik. Tara Kandpal har varit en god pedagog samt en mycket populär och engagerad lä­rare på kurserna, och har också bidragit genom sitt interna­tionella perspektiv på solenergiteknik grundat i möjligheter och utmaningar i utvecklingsländer.


Tom Ramstedt

Hedersdoktor 2017

imgo-w400.jpg

Tom Ramstedt är ordförande i ITSdalarna. Han har haft stor betydelse för forskningen vid Högskolan Dalarna genom att bidra till förutsättningar, utveckling och internationella samarbeten inom forskningsprofilen Komplexa system - mikrodataanalys och utgör därmed ett bra exempel på samskapande, ett av Högskolans uppdrag. Samskapandet har öppnat dörren för profilens forskare till europeiska konsortier med inriktning på miljö och transporter i enlighet med uppdraget i Dalarna i världen. Ramstedts engagemang för miljömässigt hållbara transporter har inspirerat Högskolans forskning i flera stora forskningsprojekt vilket är helt i linje med Högskolans vision om ett gott samhälle.


Lena Willemark

Hedersdoktor 2017

lena-w400.jpg

Lena Willemark är riksspelman på älvdalslåtar men vägrar att inordna sig i något speciellt fack. Hon är en banbrytande genreöverskridande sångerska som ständigt vidgat sitt uttryck. Hon visar därmed på en öppenhet och ett mod som präglar Högskolan Dalarna. Willemark är en förebild med sin självständighet och kommunikationsförmåga som är viktiga inslag i bildningsprocessen – ett av Högskolans uppdrag. Hon har en unik förmåga att forma olikheter till en helhet med lika stark global som lokal förankring, vilket är i linje med Högskolans vision i Dalarna i världen.

 

Senast granskad:
Senast granskad: