Akademisk högtid

Akademisk högtid är Högskolan Dalarnas stora återkommande högtid. Under högtiden hyllar vi våra akademiska framgångar genom att promovera nyblivna doktorer och hedersdoktorer, installera professorer och dela ut akademiska priser.
Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: