Samverkanspriser

Samverkanspriser delas ut till en extern samverkanspartner och till medarbetare eller verksamhet vid högskolan som i praktisk handling har gjort insatser för att utveckla samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer i Dalarna, Sverige eller övriga världen.

Priserna för år 2023 delas ut vid Högskolan Dalarnas akademiska högtid i mars 2023. 

Samverkanspriser 2023

Angelica Ekholm, Dalarna Science Park

Samverkanspris extern.pngAtt samverka för en positiv och hållbar utveckling i Dalarna, med Högskolan Dalarna som en central medaktör, är av högsta prioritet för Ekholm. Som tidigare ansvarig för näringslivskontoret på Borlänge kommun har hon alltid haft ett stort engagemang för samverkan både inom kommun och region, med näringsliv och Högskolan Dalarna. Samverkan mellan Dalarna Science Park och Högskolan Dalarna har utvecklats, breddats och förstärkts under Ekholms ledarskap, och i många av de utvecklingsprojekt som Dalarna Science Park initierar och driver bidrar lärare, forskare och studenter från Högskolan Dalarna. Samarbetet är för Högskolan Dalarna ett viktigt sätt att möjliggöra visionen att prioritera den kunskap och kompetens som regionen har behov av samt sprida kunskap i samhället. Ekholm personifierar samverkansbaserad utveckling där akademin och det omgivande samhället interagerar, med målsättningen att ett plus ett åtminstone blir tre – och därigenom skapas förutsättningar för hela Dalarnas utveckling på både kort och lång sikt.

Dalarna Science Park – Dalarnas innovationsarena

Kerstin Erlandsson, Christina Pedersen och Ulrika Byrskog

Samverkanspris intern.pngSedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh, med det långsiktiga målet att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet i landet. Baserat på de goda resultaten har ett förnyat avtal som sträcker sig till 2026 nyligen ingåtts. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har med professionalitet, stort engagemang och i nära samarbete med regeringen i Bangladesh framgångsrikt arbetat med att utbilda barnmorskelärare, med en tydlig målsättning att de ska kunna utveckla barnmorskeutbildningen vid sina lärosäten i Bangladesh. Hela 150 barnmorskelärare har hittills tagit examen från det specialutformade magisterprogrammet, specialutformat för att passa förutsättningarna i Bangladesh. Erlandsson, Pedersen och Byrskog har visat på ansvar, öppenhet och mod och bidragit till förbättrade förutsättningar för kvinnor och barn i Bangladesh samtidigt som de utvecklat verksamheten vid Högskolan Dalarna.

Barnmorskelärare utbildas i Bangladesh

Tidigare pristagare

Nomineringar

Nomineringsperioden är avslutad för år 2023.

Kriterier för samverkanspriser

  • Resultatet av samverkan, för såväl samhälle som akademi.
  • Samverkans beständighet över tid och dess bidrag till långsiktiga relationer mellan akademi och omvärld.
  • Ömsesidighet i samverkan – att etablera dialog för kunskapsöverföring.
  • Att ha utvecklat samverkan som är nydanande vad gäller inriktning och former.
  • Samverkans externa synlighet och uppmärksamhet i omvärlden

Vem kan nominera?

Samtliga anställda, studentkåren och alla som samverkar med eller känner till samverkan med Högskolan Dalarna har rätt att nominera personer till både det interna och det externa samverkanspriset. 

Senast granskad:
Senast granskad: