Jenny Ericson

Personlig presentation av Jenny Ericson

Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad 2 Institutionen för hälsa och välfärd

Jag arbetar som klinisk lektor där jag delar min tjänst mellan Högskolan Dalarna och Region Dalarna. Jag undervisar en tredjedel, forskar en tredjedel och arbetar klinisk på barnkliniken en tredjedel.

Bakgrund

Jag är speciallistsjuksköterska med inriktning mot hälso och sjukvård för barn och ungdomar. Jag arbetade under 15 år inom neonatalvården framför allt i Falun men också under något år i Stockholm. Jag har även några års erfarenhet av att arbeta på en allmänpediatrisk avdelning.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Breastfeeding in mothers of preterm infants : Prevalence and effects of support".

Jag blev antagen som Docent vid Högskolan Dalarna 2022.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom speciallistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsköterska där jag också är programansvarig. Jag är examinator och undervisar i kurserna; folkälsa, evidensbaserad vård och ledarskap, hälsa och omvårdnad för barn och ungdom, samt hälsa och omvårdnad för vuxna och äldre. Jag handleder också examensarbeten på avancerad nivå. Inom sjuksköterskeprogrammet är jag ansvarig för ett block i termin 3 kallad sinnen och sexualitet. 

Forskning

Min forskning handlar framförallt om amning och amningsstöd, men även om nutrition till för tidigt födda barn. Jag är också medarbetare och handledare i forskningsprojekt som handlar om föräldraledd smärtlindring till nyfödda barn, föräldraskap efter neonatalvård och två olika projekt som handlar om att ge stöd under graviditeten vid ätstörning respektive vid förlossningsrädsla/psykisk ohälsa.

Publikationer