Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt skapa en bra kontakt med studenterna.

Pedagogiskt pris
Högskolan Dalarna

Pedagogiskt pris 2023: Ola Nääs

Årets pristagare heter Ola Nääs och undervisar i statistik på Högskolan Dalarna. ”Ola har under sin tid som lärare byggt upp en atmosfär av lärande som dennes studenter beskriver som ytterst pedagogisk, förstående och rolig” lyder studentkårens motivering.

Pedadogiskt pris 2023.png

Ola undervisar i grundkurser i statistik och har tidigare också undervisat i nationalekonomi. Kurserna i statistik ingår i flera program där studenterna lär sig beskriva, tolka och analysera data, samt att de får en introduktion till sannolikhetsläran.  

– Eftersom det är min sista termin som anställd på Högskolan Dalarna känns det som att jag slutar med flaggan i topp. Det kommer att vara ett fint minne, säger Ola Nääs, universitetsadjunkt.

Pedagogiskt pris delas ut av Dalarnas studentkår till den som har förmåga att anpassa sitt stöd efter olika studentgrupper och dela med sig av sitt engagemang inom sitt ämne samt skapa en bra kontakt med studenterna.

– Jag vill få studenter att tro på sin förmåga att lyckas med sina studier. Att få vara en del av kunskapsuppbyggnaden är stort, säger Ola.

Pedagogiskt pris har delats ut vartannat år av studentkåren sedan år 2015.

– Det är en stor fröjd att högskolan involverar studentkåren och att det är just vi som får dela ut det pedagogiska priset. Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma riktigt bra pedagoger och det är ju studenterna som ser vilka lärare det är som är bra pedagoger. Dessutom behöver man inte nödvändigtvis klättra på den akademiska stegen för att vara en bra pedagog. Årets pristagare har fått så mycket lovord i studenternas nomineringar och det var med stor marginal Ola fick överlägset flest. Därför var det en självklarhet att just Ola skulle få bli årets pristagare och uppmärksammas som den fantastiska pedagog han är, säger Johanna Strickert, kårordförande.

Ola får ta emot priset i samband med akademisk högtid den 24 mars 2023.

Studentkårens motivering:

Ola Nääs anses av många vara en otroligt pedagogisk, ödmjuk, varm och god lärare, med en evigt brinnande passion för sitt ämne och delningen av kunskap till sina studenter. Tålamodet, förståelse och välviljan skiner stark i klassrummet, där pristagaren ofta väljer att stanna upp och invänta frågor, såväl som att jobba på ett sätt där alla studenters kunskap om ämnet spelar roll. Ola har under sin tid som lärare byggt upp en atmosfär av lärande som dennes studenter beskriver som ytterst pedagogisk, förstående och rolig.

Dalarnas studenkår

Tidigare pristagare

Jeff Gracie

Jeff Gracie gör undervisningen både spännande och intressant genom sin nyfikenhet och intresse för sina studenter och deras tankesätt. Genom hans engagemang känner sig alla studenter uppmärksammade och delaktiga. Genom lyhördhet lotsar han oklarheter till klarhet. Jeff är alltid positiv och har nära till skratt som skapar god stämning både i lektionssalen och digitalt.

Therese Herkules


Engagemang, trygghet och humor, är några av många ord som kännetecknar årets pristagare. Therese Herkules är en engagerad lärare med tydliga mål, där hård men rättvis är ett signum. Genom att alltid visa studenterna respekt och ta sig tid för att stötta eller hjälpa skapar hon en trygghet. Therese har nära till skratt och skapar god stämning i lektionssalen.

Hajo Holtz


Engagerad, entusiastisk, strukturerad och väl förberedd, det är några av de ledord som kännetecknar Hajo, som lektor i rättsvetenskap vid akademin industri och samhälle. Engagerad i sina studenter och vill verkligen att de ska förstå ämnet. Entusiastisk i form av att han gärna bjuder på ett gott skratt till studenterna och har förmågan att fånga sin publik. Strukturerad i kursrummen, där det är enkelt att finna vad jag som student har att förvänta mig av kursen – men också vad kursen förväntar sig av mig. Han är inte sen med att ompröva metoderna för att nå studenterna, utvärderingarna vittnar om att det alltid pågår ett utvecklingsarbete i de kurser som han administrerar och genomför. Holtz arbetar dessutom hårt inom de kollegiala nämnderna för att förstärka kvaliteten på utbildningarna och har arbetat hårt för att upprätthålla en god kvalitet inom sitt eget ämne. Studenterna är eniga, om fler lärare skulle vara som Hajo, så skulle aldrig ordet ”ostrukturerade” kurser nämnas i den studentenkät som Högskolan gör vartannat år.

 

Pristagare 2015 – Mikael Jorhult

Priset delas ut vartannat år i samband akademisk högtid och delas nästa gång ut den 24 mars 2023.

Senast granskad:
Senast granskad: