Företagssamverkan - Materialteknik

Vi erbjuder ert företag hjälp med materialteknisk kompetensutveckling. Tillsammans kan vi bidra till ökad konkurrenskraft och regional/nationell tillväxt.

Ämnet materialteknik vid Högskolan Dalarna har mångårig erfarenhet av utbildning och tillämpad forskning inom materialområdet. Kompetensen omfattar flera discipliner inom detta multidisciplinära och spännande område och vi förfogar över modern utrustning för att karakterisera olika materials struktur, sammansättning och egenskaper.

Som ett led i att öka vår samverkan med det regionala näringslivet utanför de akademiska väggarna erbjuder vi ert företag hjälp med materialteknisk kompetensutveckling. Vår roll i denna samverkan kan vara att utgöra ett ”vetenskapligt bollplank” i olika materialtekniska frågor, ansvara för och ge företagsanpassade kurser eller erbjuda tekniska problemlösningar relaterade till områdena materialteknik, ytteknik och tribologi (friktion, nötning, smörjning). Genom denna samverkan får vi hjälp med att utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar. Målsättningen är att vi tillsammans kan bidra till ökad konkurrenskraft och regional/nationell tillväxt.

Mikroskop  materialteknisk utrustning  ytbild förstoring

Vi erbjuder tillgång till vår kompetens i form av bland annat

 • Materialteknisk provning och analys
 • Uppdragsutbildning
 • Uppdragsforskning
 • Teknisk rådgivning och problemlösning
 • Förmedling av tjänster

Dessutom kan vi hjälpa ert företag att komma i kontakt med våra duktiga och engagerade ingenjörsstudenter samt rekrytera ny arbetskraft, exempelvis från de unga högskoleingenjörer som årligen utexamineras från Högskolan Dalarna eller något av de övriga svenska lärosäten vi samarbetar med. Att locka tillbaka de ungdomar som en gång lämnade Dalarna för att utbilda sig på annat håll vore ju inte helt fel – eller hur!

Vi kan erbjuda ert företag följande tjänster

 • Kortare uppdrag i form av mekanisk provning, tribologisk provning, mikroskopi och ytanalys.
 • Uppdragsutbildning anpassad för att tillmötesgå företagets behov av process- och/eller produktutveckling.
 • Uppdragsforskning rörande frågeställningar/problem relaterade till process- och/eller produktutveckling.
 • Företagsanpassade studentprojekt och examensarbeten.
 • Teknisk rådgivning och problemlösning relaterade till frågor rörande konstruktion, design, materialval och val av ytbehandlingsprocess.
 • Under de senaste åren har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät med högsta kompetens inom material- och ytteknikområdena inom såväl akademi som industri. Vi hjälper gärna ert företag med förmedling av material- och yttekniska tjänster.

I vårt välutrustade materiallaboratorium med utrustning för mekanisk provning, tribologisk provning, mikroskopi och ytanalys har vi möjlighet att prova och utvärdera olika material och komponenter. Möjligheten till provning och efterföljande karakterisering mha svepelektron-mikroskopi och röntgenanalys gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt öka kunskapen för hur olika material och ytbehandlingar exempelvis fungerar i olika tribologiska tillämpningar.

Utrustning för mekanisk provning, tribologisk provning, mikroskopi och ytanalys 

Mekanisk provning

 • Drag- och böjprovning
 • Hårdhetsprovning (Brinell, Rockwell, Vickers)
 • Mikrohårdhetsprovning
 • Slagseghetsprovning 

Tribologisk provning

 • Abrasionsprovning
 • Pinne-skiva-utrustning
 • Repprovning, vidhäftningsprovning
 • Nano-mikroindentation

Del av mikroskop

Mikroskopi och ytanalys

 • Optisk mikroskopi
 • Bildanalys
 • Svepelektronmikroskopi (SEM)
 • Röntgenspektroskopi (EDS)
 • Elektrondiffraktion (EBSD)
 • Augerelektronspektroskopi (AES)
 • Sekundärjonmasspektrometri (SIMS)

  

Om ni är intresserade av vår hjälp är ni varmt välkomna att besöka oss i Borlänge. Med mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete inom materialområdet tror vi att vi kan hjälpa er och ert företag med materialtekniska problem och frågeställningar. Vi har erfarenhet av såväl kortare som längre FoU-projekt i nära samarbete med både mindre och större företag.

Över en kopp kaffe kan vi sätta oss och diskutera ett upplägg som passar både er och oss. Vem vet, ert problem kanske passar som en projektuppgift för våra intresserade studenter inom några av de ingenjörsprogram som Högskolan Dalarna ger, alternativt kräver det mer erfarenhet som vi förhoppningsvis själva besitter. Vi ser varje problemformulering som en utmaning!

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: