Franska
1 min läsning

På Högskolan Dalarna kan du läsa franska från grundnivå upp till avancerad nivå. Efter avklarade studier kan du ta ut en kandidatexamen eller en magisterexamen i franska. Vi har även kurser som inte kräver några förkunskaper i franska.

Bienvenue!

Välkomna att studera franska hos oss! Sedan många år erbjuder ämnet franska vid Högskolan Dalarna helt nätbaserade kurser. Utöver vår långa erfarenhet av nätbaserad utbildning har vi som kvalitetsgaranti enbart disputerade lärare med hög kompetens i ämnet. Flera har dessutom franska som modersmål.

Nya kurser

Tre nya kurser á 7,5 hp erbjuds under hösten 2019:

Den fransktalande världens kultur och samhälle

Franska med inriktning arbetsliv 

Litteratur och kultur i Maghrebregionen 

Dessa kurser kompletterar vårt ordinarie kursutbud om man vill fördjupa sina kunskaper och sin språkfärdighet inom ämnet franska, men de obligatoriska kurserna i ett kurspaket kan inte bytas ut mot dessa.

Delf/Dalf

DELF/DALF loggaDELF och DALF examensbevis erkänns över hela världen. De återspeglar din språkkunskapsnivå (muntlig och skriftlig förståelse, muntlig och skriftlig produktion).

Högskolan Dalarna är ett godkänt lärosäte för att avlägga examen DELF eller DALF. Hitta mer information på DELF och DALF.

Nätbaserad undervisning

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har oftast obligatoriska seminarier on-line: du behöver en dator, internetuppkoppling, en kamera och ett headset. Vi arbetar från en lärplattform och har seminarier on-line.

Vi har valt att inte längre använda ordet "distans" / "läsa franska på distans": vi använder oss av termen "nätbaserat". Att studera franska nätbaserat innebär att man får tillgång till dynamiska webbplatser, direktsända eller inspelade föreläsningar, virtuella mötesrum och interaktiva seminarier. Det är särskilt dessa nätbaserade interaktiva seminarier med webbkamera och head-set som särskiljer oss från andra.

Läs mer om nätbaserad undervisning på vår webbsida Nätbaserade studier.

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kontaktinformation

Ämnesföreträdare

Charlotte Lindgren
Univ lektor franska
023-77 83 07

Studieadministratör

Studierektor

André Leblanc
Univ lektor franska
023-77 83 47

Akademisk kvalitet

Monika Stridfeldt
Univ lektor franska
023-77 83 31

Personal

Univ lektor franska
023-77 83 47
Univ adjunkt franska (Tjänstledig)
Univ adjunkt franska (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 07
Docent
Univ lektor franska
023-77 80 23
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 31
Univ lektor franska
Senast granskad: