Utbildningsprogram HMILA ALLM

Masterprogram i interkulturella litteraturstudier allmän inriktning

Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Masterprogrammet i interkulturella litteraturstudier är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som resulterar i en masterexamen. I programmet väljer du att inrikta dig mot engelska, franska, tyska eller en allmän inriktning. Programmet ger dig en konkurrensfördel i yrken där det krävs kritiskt tänkande, interkulturell förståelse och analysförmåga. Programmet ger dig redskap att på vetenskapligt grund kritiskt belysa samspelet mellan språk, litteratur och kultur och reflektera över litteraturens möjligheter att bidra till större interkulturell förståelse i det globala samhället. Programmet har en internationell prägel genom samarbeten med partneruniversitet i olika länder. Studierna är nätbaserade och du erbjuds en stimulerande och interaktiv online miljö med synkrona seminarier som möjliggör att du kan befinna dig på valfri ort. Obligatoriska kurser för respektive inriktning undervisas på det språk som är relevant för inriktningen.

Utbildningens innehåll

Programmet består av obligatoriska, valbara och valfria kurser och kan läsas med en allmän ingång eller med inriktning mot engelska, franska eller tyska. Programmet börjar varje hösttermin och består av fyra terminer av heltidsstudier. Som student läser du vanligtvis fyra 7,5 hp kurser per termin med ett avslutande masterexamensarbete av 30 hp i den sista termin. Programmet erbjuds också som deltid och då består det av åtta terminer med 15 hp per termin.

Under programmets första termin av heltidstudier får du en övergripande introduktion till forskningsfältet interkulturella litteraturstudier, dess metoder, teorier och teman. Detta kombineras med en praktiskt inriktad kurs i akademiskt skrivande. I de valbara kurserna under det första året belyses begrepp som världslitteratur, migration och genus. Under den tredje terminen fördjupas den teoretiska kompetensen med fokus på forskningsmetodik och du kommer att påbörja kartläggandet av det forskningsfält som du sedan under fjärde terminen kommer att skriva ditt examensarbete om.

År 1

Termin 1 

Termin 2 

* Under år 1 kommer valbara och valfria kurser vara litteraturvetenskapligt inriktade (30 hp), varav minst 22,5 hp ska vara valbara kurser.  

ÅR 2 

Termin 3 

Du kommer att kunna designa ditt eget forskningsområde genom att välja valbara och valfria litteraturvetenskapligt inriktade kurser (30 hp). Se listan nedan för valbara kurser. 

Termin 4  

Valbara kurser för år 1 och år 2 

Hösttermin 

Vårtermin 

Valbara kurser för år 2 

Hösttermin 

Kontakt med arbetslivet

Programmet erbjuder möjlighet att genomföra praktik som ligger till grund för utökad akademisk specialisering såväl som skapande av ett professionellt nätverk.  

Studera utomlands

Under utbildningen har du möjlighet att studera kurser utomlands genom Högskolans Erasmusavtal eller andra partneruniversitet.  

Vad blir du efter utbildningen?

De förmågor och färdigheter inom språk och interkulturalitet som du tillägnar dig inom programmet är kompetenser som efterfrågas på en alltmer internationell arbetsmarknad inom olika yrkesområden såsom undervisning, förlagsarbete, översättning, redaktörsarbete, kulturförmedling, public relations och content management. Du kommer också att genom läsning och diskussion av litterära och teoretiska texter från olika kontinenter bygga upp din förmåga att diskutera, analysera och sammanfatta komplexa idéer, en färdighet som efterfrågas inom många sektorer på arbetsmarknaden. 

Examen

Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier (Degree of Master of Arts (120 credits), main Field of Study: Intercultural Literature Studies.

Vid studier i enlighet med en specifik inriktning: 

Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier, Inriktning (Degree of Master of Arts (120 credits), Main Field of Study: Intercultural Literature Studies, Specialization.

Studera vidare

En Masterexamen i interkulturella litteraturstudier förbereder dig för att fortsätta dina akademiska studier på doktorandnivå i Sverige eller utomlands. Genom den allmänna ingången kan du fördjupa dig inom interkulturella litteraturstudier. Med ditt val av inriktning kan du dessutom specialisera dig inom det ämne du fokuserat på. 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Du kommer att ha möjlighet att delta i vår forskningsmiljö kring litteraturer i samhället. I forskningsmiljön har vi en dialog om relevant ny forskning och vi bjuder regelbundet in nationella och internationella gästföreläsare.  

Litteraturer i samhället

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3K7A
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap om minst 180 hp. Examensarbete/uppsats på G2E-nivå om minst 15 hp eller motsvarande. Examensarbetet/uppsatsen ska visa på relevant språklig och metodologisk kompetens för masterprogrammet. Engelska 6. För allmän inriktning kan uppsatsen vara skriven på något av språken arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, svenska eller tyska.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
96 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3K7B
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap om minst 180 hp. Examensarbete/uppsats på G2E-nivå om minst 15 hp eller motsvarande. Examensarbetet/uppsatsen ska visa på relevant språklig och metodologisk kompetens för masterprogrammet. Engelska 6. För allmän inriktning kan uppsatsen vara skriven på något av språken arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, svenska eller tyska.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
96 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3HQN
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap om minst 180 hp. Examensarbete/uppsats på G2E-nivå om minst 15 hp eller motsvarande. Examensarbetet/uppsatsen ska visa på relevant språklig och metodologisk kompetens för masterprogrammet. Engelska 6. För allmän inriktning kan uppsatsen vara skriven på något av språken arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, svenska eller tyska.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
96 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 36
Studietakt
50%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3HQP
Studieform
Distans
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen i språk eller litteraturvetenskap om minst 180 hp. Examensarbete/uppsats på G2E-nivå om minst 15 hp eller motsvarande. Examensarbetet/uppsatsen ska visa på relevant språklig och metodologisk kompetens för masterprogrammet. Engelska 6. För allmän inriktning kan uppsatsen vara skriven på något av språken arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, svenska eller tyska.
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
96 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Carmen Zamorano Llena