Verkstadsindustrin

Verkstadsindustrin är en av de branscher som Tema Arbetsliv har samverkat med under ett flertal år.

Framför allt har projekt och aktiviteter genomförts tillsammans med mindre verkstadsföretag, det vill säga företag med upp till omkring 50 anställda. Framför allt har verkstadsföretag i Dalarna samverkat med Tema Arbetsliv i sin strävan efter att skapa mer attraktiva arbeten. Utifrån ingående kontakter med ungdomar, anställda och andra intresserade har företagen valt att fokusera på några områden för att skapa attraktiva arbeten. De viktigaste områdena har varit arbetsmiljö, delaktighet och ledarskap.

Samverkan med verkstadsindustrin har till stor del skett genom befintliga nätverk och goda kontakter med kommunernas näringslivsenheter. Genom att företagen har träffats och utbytt erfarenheter i nätverk, har de både kunnat lära av varandra och kunnat visa på olika metoder som de upplevt gett bra resultat.

Verkstadsindustrins insatser för att göra arbetet mer attraktivt ger resultat. Vi kan konstatera att bland annat arbetsmiljön blivit bättre. Dessutom underlättas företagens rekrytering och möjlighet att behålla kompetent och erfaren personal.

Projektet redovisades som en doktorsavhandling 2006

Senast granskad:
Senast granskad: