SMARTA

Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA)

Arbetsmiljöarbete som fungerar är en tillgång för både organisationer och individer. Genom temasatsningen: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete (SMARTA) har Arbetslivsinstitutet under några år och fram till sin nedläggning prioriterat detta område. Temat har samlat forskare och praktiker med olika specialiteter från olika forskningsmiljöer i Sverige. Ett viktigt nätverk inom arbetsmiljö- området har skapats. En grupp forskare och praktiker från Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna har lett och medverkat i två av temats nio projektgrupper. Dessa projekt har varit inriktade mot "Motivation för arbetsmiljöarbete" och "Regional samverkan". Arbetet i SMARTA har berört tre huvudområden:

  • Strategier för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete
  • Metoder och arbetssätt för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete
  • Kommunikation, aktörer, intermediärer och nätverk för ett hållbart och fungerande arbetsmiljöarbete

Temats samverkan med andra aktörer såsom arbetsmarknadens parter, arbetsmiljöverket, AFA med fler bidrar även till att temats resultat och slutsatser sprids på ett effektivare sätt.

Projekttid 2003 - 2007

Senast granskad:
Senast granskad: