Ungas inträde

Målet med pilotprojektet "Ungas inträde" är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för hållbara arbetstagare i Dalarna.

Under hösten 2014 genomförs förstudien Ungas inträde på arbetsmarknaden som fått delfinansiering från Region Dalarna. Målet med pilotprojektet är att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för hållbara arbetstagare i Dalarna. Några aktuella aktiviteter är:

  • Intervjuer med gymnasieungdomar som haft respektive inte haft kommunalt tillsatta sommarjobb.
  • Kunskapsutbytet kring kompetensförsörjning inom besöksnäringen i dalafjällen.
  • Ta fram ett underlag för en större EU-projektansökan kring en uthållig arbetskraft på en flexibel arbetsmarknad i Dalarna.
Senast granskad:
Senast granskad: