Herivis - Strategier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX

PIMEX-metoden innebär att arbetsmiljöfaktorer mäts i samband med att aktuell arbetsplats videofilmas.

Metoden, som visat sig vara mycket användbart i det preventiva arbetsmiljöarbetet har utvecklats i Sverige men används numer i ett antal länder. Metoden har egenskaper som kan bidra till att öka berörda personers motivation för och engagemang i arbetsmiljöarbetet, kallat Moveit-egenskaper. I projektet skall ett antal workshops arrangeras i olika länder med syftet att ställa samman hur och med vilka strategier PIMEX använts samt erfarenheterna från detta. Vidare skall metodens Moveit-egenskaper analyseras och mätas i fältstudier.

Projekttid 2008-01-01 - 2009-06-30

Senast granskad:
Senast granskad: