PIMEX i aluminiumindustrin

Primär produktion av aluminium medför ett antal olika arbetsmiljörisker.

Primär produktion av aluminium medför ett antal olika arbetsmiljörisker. Gaser, damm och rök ökar risken för astma. Buller, vibrationer och värmestrålning är andra riskfaktorer. För att på ett effektivt sätt kunna minska personalens exponering för dessa riskfaktorer har Aluminiumindustrins miljösekretariat beslutat att PIMEX-metoden skall anpassa och utvecklas för de speciella behov som finns i branschen. Alla nordiska aluminiumindutrier kommer att medverka och erbjudas stöd för implementering av metoden. PIMEX ger möjligheter att på ett effektivt sätt minska aktuella risker.

Projekttid 2007-07-01 - 2008-12-31

Senast granskad:
Senast granskad: