FöretagSAM

FöretagSAM är ett tvåårigt forskningsprojekt som genomförts i Dalarna. Syftet är att prova och utvärdera arbetssätt som mindre företag kan använda som stöd i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Elva små tillverkningsföretag följdes under ett år då de arbetade med att införa ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Företagen delades upp i två grupper. Den ena följde en beprövad metod och den andra tog sin utgångspunkt i att företagen i samverkan och med externt stöd skulle införa SAM.

De företag som arbetade enligt den beprövade metoden visade de tydligaste framstegen men en del fördelar kunde också identifieras bland dem som samverkade. Utvecklingen var snabbare i den förra gruppen men en utvärdering ett halvt år efter projektet visade att de som samverkat i viss mån kommit ikapp.

Projekttid 2002-2004

Senast granskad:
Senast granskad: