Partssamverkan i omstruktureringar

Det här projektet fokuserar på partssamverkanstrategier i omstruktureringsprocesser för att underlätta anställdas omställning till ny sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden.

Få beslut i vårt komplexa arbetsliv och samhälle har större social och ekonomisk påverkan på andra än beslut att lägga ned en fabrik eller organisation. Kontexten är extrem för anställda som riskerar arbetslöshet. Därför är det viktigt med partssamverkan i omställningsprocesser för att mildra de negativa konsekvenserna som drabbar anställda, men även för att möjliggöra en smidig omstruktureringsprocess. Det här projektet fokuserar på partssamverkanstrategier - lokalt mellan arbetsmarknadenspartner - i omstruktureringsprocesser för att underlätta anställdas omställning till ny sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden.

Senast granskad:
Senast granskad: