att-projektet

att...-projektet hade sin utgångspunkt i den oro för framtida personalförsörjning som identifierats inom tillverkningsindustrin. Vad behöver göras för att fler unga skall söka sig till de aktuella branscherna och för att redan anställda skall stanna?

att... skall inspirera, koordinera, stödja och genomföra insatser. Dessa ska på kort och lång sikt bidra till att göra tillverkningsföretagen i Dalarna attraktiva och att minska deras rekryteringsproblem för att säkra en långsiktig tillväxt.

Visionen är att Dalarna och dess företag ska bli nationellt och internationellt uppmärksammade för att ha en medveten utveckling mot ett attraktivt arbetsliv i en attraktiv livsmiljö.

Projekttid 2001-2007

Senast granskad:
Senast granskad: