CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar en hållbar besöksnäring!

Besöksnäringen spelar roll i samhällsutvecklingen

Besöksnäringen utgörs av allt ifrån mikroföretag till börsnoterade bolag och finns som bransch i hela landet, från glesbygd till storstad. Denna bredd gör näringen extra spännande att arbeta med. Besöksnäringen är med och påverkar samhällsutvecklingen, den bidrar till arbetstillfällen, skapar möjligheter att bo och leva i hela Sverige, bidrar till förbättrad folkhälsa, ökad integration och ökad kunskap om natur och kultur, bara för att nämna några av bidragen.

Besöksnäringen utgör i genomsnitt 2,5 % av Sveriges BNP och är en av landets basnäringar.

Samverkan som bidrar till en hållbar besöksnäring

CeTLeR är med och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av besöksnäringen genom samverkan mellan akademi, företag och offentliga aktörer. Vi arbetar med att ta fram kunskap, kompetens och lösningar som ser till att framtidens samhälle blir mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Forskning

Den forskning som bedrivs i CeTLeR inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad samt frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Ett tema i forskningen är också kultur- och naturarv.  Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Våra forskningsprojekt utgår ofta från de utmaningar som regionens besöksnäring står inför. Just nu pågår flertalet projekt som studerar olika aspekter av hållbarhet i besöksnäringen. Delaktigheten från näringslivet är av stor vikt för vår forskning och våra projekt, och vi samverkar för närvarande med flertalet enskilda entreprenörer/företagare runt om i Dalarna och nationella organisationer och samhällsaktörer.

 

Senast granskad:
Senast granskad: