CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!
Fjällvandrare

CeTLer in English

CeTLeR- Centrum för besöksnäringsforskning, är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor kopplade till besöksnäringen. Vårt fokus ligger på forskningssamverkan inom turism, evenemang, kultur och sport där vi arbetar regional, nationellt och internationellt.

Inom CeTLeR bedriver vi forskning och högre utbildning samt att vi bjuder in till seminarier, workshops, kurser och kunskapsdagar med olika teman för att främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i frågor rörande besöksnäringen.

Film om vad CeTLeR  gör (mp4)

Broschyr om CeTLeR (pdf)

I denna korta film presenterar Jonathan Yachins vad han i sin forskning kommit fram till om att vara microföretagare inom besöksnäringen.

Kontakt

Här samlar vi sådant material som kan komma till nytta för besöksnäringen.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: