Forskningsprojekt: Kilmatförändringar och Hållbar turism i det Nya Normala: insikter från coronapandemin

Projektledare
Ioanna Farsari
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I och med covid-19 pandemin står vi inför en hälso- och ekonomisk kris av aldrig tidigare skådat slag. Turism är en av de hårdast drabbade sektorerna med en beräknad minskning av internationell turism över världen på 45–70% för år 2020. Pandemin har förorsakat mycket skada, men också bidragit till minskningar av växthusgaser och tvingat fram konstruktiva lösningar bland företag. Dessa och andra lösningar skulle kunna utgöra basen för innovationer för att hantera klimatförändringarna och andra hållbarhetsutmaningar. Turistföretag och destinationer har utvecklat lösningar i den rådande situationen av osäkerhet och begränsad information om hur ”det nya normala” kommer att se ut efter pandemin. Oavsett hur det kommer att se ut kommer det nya normala inte att vara befriat från hållbarhetsutmaningar Detta projekt syftar till att bidra till att utveckla kunskap om hur man kan navigera i framtiden med lösningar i relation inte bara till pandemin utan till klimatförändringarna och andra hållbarhetsutmaningar. För att uppnå detta, med fokus på Gotland och Dalarna, vill vi samla de goda idéer som uppstått för att hantera både pandemin. Vi vill utforska dessa idéer och vidareutveckla dem tillsammans med turistföretag och skapa lönsamma lösningar. Kollaborativa designmetodiker är särskilt användbara och lämpade att använda i situationer av begränsad kunskap och förändring. Samskapande av kunskap, där vi projektpartners tillsammans med företag och organisationer arbetar ihop, är det mest adekvata sättet att arbeta i situationer av osäkerhet. Detta projekt kommer därför till nytta för både de företag som deltar i studien, och i vidare kretsar, då resultaten är överförbara till andra destinationer, i deras arbete att hantera covid-19 pandemin och hållbarhetsutmaningar, och bidrar till ökad kunskap om flexibilitet och anpassningsstrategier för destinationer. Genom att teori och praktik möts skapas ett rum där ny kunskap kan genereras.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Tillväxtverket
Publikationer