Forskningsprojekt: Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Azhar Almusleh
Omar Alnyme
Hans Andersson, Ekonomi SLU
Grete Stokstad, Department of Landscape Monitoring, Division of Survey and Statistics Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Asbjørn Veidal, Department of Landscape Monitoring Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det övergripande syftet med detta projekt är att fördjupa förståelsen för hur hästnäringens ekonomiska betydelse kan beskrivas och visualiseras på mikronivå med hjälp av konsumtionsdata och produktionsdata for både Sverige och Norge. Bakgrunden till projektet står att finna i näringens behov av uppdaterad statistik och kunskap om dess ekonomiska betydelse för både regional och nationell nivå. Projektet är nära kopplat till den nyutvecklade Industrimodellen, ”Hästnäringen i siffror” och motsvarande arbete för Norge. Projektresultaten kommer möjliggöra jämförelser mellan svensk och norsk hästnäring samt analys av framgångsfaktorer i olika grenar av hästföretagande på olika geografisk nivå. Sammanfattningsvis kommer projektets resultat att bidra med fördjupade beskrivningar och tydligare presentation av näringens samhällsekonomiska betydelse att användas i strategisk beslutsfattande, på lokal, regional och/eller nationell nivå.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Norges forskningsråd
Stiftelsen hästforskning
Publikationer